Nikotinavhengighet ved røykeslutt

Nikotinavhengighet gjør det vanskelig å slutte for mange.1-3 Røykesluttmedisin har vist god effekt.4-6

 • De fleste røykere som er avhengige av nikotin forsøker å slutte 5-7 ganger før de lykkes.7
 • Røykesug og abstinenssymptomer fører ofte til tilbakefall.1-3

Champix - Hjelp til røykere som ønsker å slutte

 • Reduserer nikotinsuget4,5,8
 • Reduserer abstinenssymptomer som følge av nikotinfravær4,5,8
 • Reduserer tilfredsheten ved å røyke4,5,8

Effekter av røykeslutt (nikontinabstinens)1

Behandling gjør det lettere å lykkes7

 • Bare 3-5% av røykere som forsøker å slutte utelukkende ved hjelp av viljestyrken, er røykfrie etter 6-12 måneder.9
 • Medikamentell behandling har tidligere vist å kunne mer enn doble en røykers sjanse for å lykkes med å slutte, sammenliknet med utelukkende bruk av viljestyrken.8,9
 • 12 ukers behandling med Champix kan hjelpe pasientene dine med å bli røykfrie.4-6
 • Signifikant høyere slutterater enn både bupropion, transdermal nikotinpreparat (plaster) og placebo etter 12 ukers behandling.6,10
 • Nesten en av fire Champixbrukere var røykfrie etter ett år.6

 

Omarbeidet av Pfizer etter Hughes JR et al.

"Alle som ønsker å slutte å røyke bør vurderes med tanke på bruk av legemidler ved røykeslutt." Les mer om Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning (sett inn lenke her).11

Andre relevante sider om Champix:

Før oppstart og behandling les Champix sikkerhetsinformasjon.

 

Pfizerpodden - podkastserie fra Pfizer

Referanser:
 1. Jarvis MJ. Why people smoke. BMJ 2004; 328:277-279.
 2. West R, Shiffman S. Fast Facts. Smoking cessation. Indispensable guides to clinical practice. 2004, Oxford: Health Press.
 3. Dani JA, Harris RA. Nicotine addiction and comorbidity with alcohol abuse and mental illness. Nature Neuroscience 2005; 8:1465-1470.
 4. Jorenby DE, Hays JT, Rigotti NA et al.Efficacy of varenicline, an α4β2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained release bupropion for smoking cessation. A randomized controlled trial. JAMA 2006; 296:56-63.
 5. Gonzales D,  Rennard SI, Nides M et al. Varenicline, an α4β2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustainedrelease bupropion and placebo for smoking cessation. A randomized controlled trial. JAMA 2006; 296:47-55.
 6. Nides M, Glover ED, Reus VI et al. Varenicline versus bupropion SR or placebo for smoking cessation: a pooled analysis. Am J Health Behav 2008; 32:664-675
 7. Hughes JR. New treatments for smoking cessation. CA Cancer J Clin 2000; 50:143-151.
 8. Coe JW, Brooks PR, Vetelino MG et al. Varenicline: An α4β2 nicotinic receptor partial agonist for smoking cessation. J Med Chem 2005; 48:3474-3477.
 9. Hughes JR, Keely J, Naud S et al. Shape of the relapse curve and long-term abstinence among untreated smokers. Addiction 2004; 99:29-38.
 10. Aubin H-J, Bobak A, Britton JR et al. Varenicline versus transdermal nicotine patch for smoking cessation: Results from a randomised, open-label trial. Thorax.2008;63:717-24.
 11. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningsline for røykeavvenning. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenning/sammendrag (18.11.2021)
PP-CHM-NOR-0231