Pasientoppfølging ved røykeslutt

Å stille spørsmål kan være første skritt for å hjelpe pasientene dine med å lykkes1

De fleste røykere ønsker å slutte å røyke2

 • De fleste pasienter gjør 5 til 7 forsøk på å slutte å røyke før de lykkes1
 • Mange pasienter vil ha forsøkt på egenhånd og brukt reseptfrie midler før de søker profesjonell hjelp1
 • Identifiser dine motiverte pasienter ved hjelp av minimal intervensjon

Se kort film om pasientoppfølging ved røykeslutt (01:23 min)

(PP-CHM-NOR-0217)

Minimal intervensjon kan utgjøre hele forskjellen1,4

Det har lenge vært fastslått at allmennleger effektivt kan hjelpe pasienter til å slutte å røyke.

Minimal intervensjon, i form av å spørre om røykestatus samt tilby hjelp bør gjennomføres ved alle egnede konsultasjoner:

 1. Røyker du?
 2. Hva tenker du om det?
 3. Jeg vil anbefale deg å slutte, og jeg kan hjelpe deg

Samtale basert på pasientens motivasjon4

Lav motivasjon

Hvis lav motivasjon for endring (= den som røyker ser ingen problemer med røykingen.)

Forslag til samtalefokus: Hva betyr røyken for deg?

 • Har du forsøkt å slutte tidligere? Fortell mer om det.
 • Er det noe du synes er mindre bra med det å røyke?
 • Hva vet du om sammenhengen mellom røyking og helse? Hvis du vil, kan jeg fortelle deg litt om dette?

Hvis usikker

Hvis usikker (= den som røyker vet at røyking er skadelig, men er ambivalent til å slutte.)

Forslag til samtalefokus:

 • Utforske fordeler og ulemper ved å slutte.

Høy motivasjon

Hvis høy motivasjon for endring (= den som røyker vil slutte)

Forslag til samtalefokus:

 • Anerkjenne beslutningen, og diskutere sluttdato. Avtale en konkret, individuell slutteplan
 • Bestem dato for røykeslutt.
 • Utforsk hva som kan bli vanskelig og hvordan personen kan håndtere dette.
 • Snakk om legemidler til røykeslutt, forklar hvordan de virker og tilby pasienten resept.
 • Gi gjerne en brosjyre eller annet skriftlig materiell.
 • Informer om slutta.no, facebooksiden «Slutta – din røykeslutt», og appen «Slutta». Mange har nytte av disse tjenestene.

Avtal sluttdato

Det er nyttig å avtale sluttdatoen når du gir pasienten resept på Champix. Sluttdatoen bør pasienten skrive på pakningen når den hentes på apoteket.

Man har full effekt av Champix 8 dager etter oppstart. De fleste velger en sluttdato i denne uken dvs mellom 8 og 14 dager etter at man påbegynner behandlingen.3

Fleksibel sluttdato

Noen ønsker mer tid. Da går det helt fint fastsette sluttdatoen helt fram til den 35 dagen etter oppstart med Champix.3

Effektiv røykeslutt i samråd med lege

Røykeslutt i samråd med lege støttet av medikamentell behandling er dokumentert å være den mest effektive røykesluttmetoden5. Blant medikamentelle behandlinger ved røykesluttforsøk er Champix vist å være signifikant mer effektivt sammenlignet med nikotinerstatningspreparater(NRT) og bupropion (Zyban).6

Andre relevante sider om Champix:

 

Pfizerpodden - podkastserie fra Pfizer

Referanser:

 1. Hughes JR. New treatments for smoking cessation. CA Cancer J Clin 2000; 50: 143-151.
 2. Steinberg M, Schmelzer AC, Richardson DL et al. The Case for Treating Tobacco Dependence as a Chronic Disease. Annals of Internal Medicine 2008; 148: 554-556.
 3. Champix preparatomtale (SPC), 4.2, 5.1
 4. Nasjonal faglig retningslinje IS1171. Røykeavenning i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet, 2015. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenning (18.11.2021)
 5. Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guideline. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. May 2008.
 6. Legemidler til røykeslutt. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 8–2010. (18.11.2021)

 

PP-CHM-NOR-0231