Røykeslutt med Champix

Kliniske studier har vist at 44 % ble røykfrie med Champix® (vareniklin) etter 12 ukers behandling.1

Champix, røykesluttmedisin, har en signifikant høyere slutterate enn både bupropion, transdermal nikotinpreparat (plaster) og placebo etter 12 ukers behandling.1,2

Sammenslåtte analyser fra to dobbelblinde randomiserte kliniske studier viste at 44 % ble røykfrie med CHAMPIX etter 12 ukers behandling.
OR:  3.66 = CHX vs PBO , 1.86 = CHX vs BUP , 1.97 = BUP vs PBO og  P<0.0001 for alle sammenligninger.1

Nasjonal faglig retningslinje anbefaler veiledning og medikamentell behandling

I Nasjonal faglige retningslinjene for røykeavvenning gjengis det at det er to typer intervensjon som har dokumentert effekt; Veiledning og medikamentell behandling. Effekten er størst når man ved røykesluttforsøk tar i bruk begge metoder.3

Bruk av legemidler ved røykeslutt

Bruk av legemidler øker suksessraten ved røykesluttforsøk.4 Kunnskapssenteret viser i sin rapport ”Legemidler til røykeslutt" at med den mest effektive røykesluttmedisinen blir 26 % varig* røykfrie, behandlingen med lavest effekt har 16 % suksessrate; Champix 26 %, bupropion (Zyban) 18 % og nikotinerstatningspreparater (ikke reseptpliktige) 16 %.5

* Varig røykfri er målt etter 52 uker.

Veiledning og pasientoppfølging ved røykeslutt

Å stille spørsmål kan være første skritt for å hjelpe pasientene dine med å lykkes. Les mer om forslag til oppfølging av pasient (sett inn lenke) både før og underveis i behandling.

Bare 3-5 % lykkes med å slutte uten veiledning.6

Omarbeidet av Pfizer etter Hughes JR et al.
 
Se kort film med Dr. Anker som forklarer hvordan Champix virker (01:26 min)

(PP-CHM-NOR-0207)

Retningslinjer og publikasjon om røykeslutt og legemidler til røykeslutt

Pfizerpodden - podkastserie fra Pfizer

Referanser:
  1. Nides M, Glover ED, Reus VI et al. Varenicline versus bupropion SR or placebo for smoking cessation: a pooled analysis. Am J Health Behav 2008; 32:664-675.
  2. Aubin H-J, Bobak A, Britton JR et al. Varenicline versus transdermal nicotine patch for smoking cessation: Results from a randomised, open-label trial. Thorax. 2008; 63:717-24.
  3. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningsline for røykeavvenning. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenning (18.11.2021) 
  4. Fiore MC, Jaén CR, Baker TB, et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guideline. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. May 2008.
  5. Legemidler til røykeslutt. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 8–2010. (18.11.2021)
  6. Hughes JR, Keely J, Naud S. Shape of the relapse curve and long-term abstinence among untreated smokers. Addiction 2004; 99:29-38
PP-CHM-NOR-0231