Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning

Anbefalinger ved røykeavvenning

Helsedirektoratet har utgitt "Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning", hvor følgende anbefales:1

Anbefaling 1: Minimal intervensjon:

Tre enkle spørsmål som kan gjennomføres av alt helsepersonell:

 1. Røyker du?
 2. Hva tenker du om det?
 3. Jeg vil anbefale deg å slutte, og jeg kan hjelpe deg.

Enkel rådgivning kan øke slutteraten med ytterligere 1-3 prosent

Anbefaling 2: Alle som ønsker å slutte å røyke bør få tilbud om strukturert hjelp til avvenning:

 • Individuell veiledning gir like gode resultater som tobakksavvenning i grupper.
 • Effekten blir større når den som skal slutte får et tilbud som inneholder både veiledning og legemidler til røykeslutt.
 • Med strukturert veiledning og bruk av legemidler kan opptil 40 prosent lykkes med røykeslutt på et gitt

Strukturert veiledning gjennom flere konsultasjoner over tid gir større effekt enn kun minimal intervensjon

Anbefaling 3: Alle som ønsker å slutte å røyke, bør vurderes med tanke på bruk av legemidler til røykeslutt:

 • Både nikotinlegemidler, bupropion og vareniklin er egnede medikamenter til røykeavvenning.
 • En kunnskapsoppsummering fra 2013 viste at nikotinlegemidler og bupropion hjelper om lag 80 prosent flere til å bli røykfrie enn ved placebo.
 • Vareniklin (Champix®) mer enn doblet sjansen for å bli røykfri sammenliknet med placebo.
 • Videre hjalp vareniklin ca. 50 prosent flere til å slutte enn ved bruk av nikotinplaster og andre typer nikotinlegemidler, og 70 prosent flere enn ved bruk av nikotintyggegummi.
 • Konklusjonen var at både nikotinlegemidler, bupropion og vareniklin øker sannsynligheten for røykeslutt.
 • Samtlige var assosiert med lav risiko for utilsiktede hendelser.

Les mer om veiledning og bruk av legemidler ved røykeslutt på Helsedirektoratet sine nettsider.

 
Andre relevante sider om røykeslutt og Champix:

 

Pfizerpodden - podkastserie fra Pfizer

Referanse:

 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningsline for røykeavvenning. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenning (18.11.21)

 

PP-CHM-NOR-0231