Atopisk dermatitt (AD)

Atopisk dermatitt, ofte kalt atopisk eksem er en inflammatorisk hudsykdom.

Hva er atopisk eksem?

Atopisk eksem, er en kronisk hudsykom. Sykdommen kjennetegnes av rød og inflammatorisk, ofte tykk og læraktig hud, sterk kløe og tørr hud med redusert evne til å holde på fuktighet og redusert barrierefunksjon. Eksem kan for noen være forbundet med høy sosioøkonomisk byrde, sykefravær, tidkrevende behandlingsplaner og høye utgifter til blant annet hudpleiemidler. Sykdommen medfører relativt stort tap av livskvalitet, med kløe, søvnforstyrrelser og smerter, og er ofte knyttet til andre allergiske, inflmmatoriske og psykiatriske komorbiditeter.1-4 

Det er estimert at mellom 2 og 10 % av alle voksne har atopisk dermatitt og at mellom 10 og 20 % av disse har moderat til alvorlig atopisk dermatitt.1-2 Årsaken til atopisk eksem er sammensatt av arv og miljømesssige faktorer samtidig som immunsystemet antas å spille en vesentlig rolle i utvikling av atopisk eksem.
 

Alvorlighetsgrad og bruk av skåringsverktøy

Behandling avhenger av alvorlighetsgraden av atopisk eksem og påvirking det har på livskvalitet for pasienten. Alvorlighetsgraden vurderes ved bruk av validerte skåringsverktøy, som Eczema Area and Severity Index (EASI) eller SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD). Livskvalitet for pasienter med atopisk eksem måles med scoringsverktøy som DLQI (5) eller Patient-Oriented Eczema Measure (POEM).5-8

 

Byrden ved AD hos unge og voksne

Referanser:

1. Ring J et al. Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) part I. J Eur Acad Dermatol Venereol 2012;26(8):1045-60. 2. Weidinger S etal. Atopic dermatitis. Lancet 2016; 387: 1109–22. 3. Langan SM et al. Atopic dermatitis. Lancet 2020;396(10247):345-60 4. Berents TL et al. Atopisk eksem. Tidsskrift for den Norske Legeforening. 2018;138(13). 5. A.Y. Finlay et al. Dermatology Life Quality Index (DLQI): A simple practical measure for routine clinical use, Clin Exp Dermatol, 1994;19: 210-216 6. Severity scoring of atopic dermatitis: the SCORAD index. Consensus Report of the European Task Force on Atopic Dermatitis. Dermatology 1993;186:23–31. 7. Charman CR et al. The patient-oriented eczema measure: development and initial validation of a new tool for measuring atopic eczema severity from the patients’ perspective. Arch Dermatol 2004;140:1513–1519. 8. Tofte SJ et al. Eczema area and severity index (EASI): a new tool to evaluate atopic dermatitis. J Eur Acad Dermatol Venereol 1998;11:S197. 
 

PP-CIB-NOR-0054