Pasientløype ved atopisk eksem

På denne siden vil det komme en samling av råd, sjekklister samt videoer som kan bidra til bedre oppfølging og dialog mellom pasient og helsepersonell.

Siden vil bygges opp slik at det gir en god oversikt basert på hvor i «løypen» en pasient befinner seg fra:

  • symptomstart
  • diagnose settes
  • behandlingsplan legges
  • oppfølging 

Pfizer har som mål å visualisere reisen til atopisk eksem pasienter og bidra til å lage en oversikt som gjør det lettere for pasienter å orientere seg om helsetilbudet i forhold til deres sykdomsbildet.

Vi har i samarbeid med Nordic Health Care Group, gjennomført fokusgrupper med dermatologer på sykehus og privat praksis. Vi har også gjennomført fokusgruppe i samarbeid med pasientforeningen Psoriasis- og eksemforbundet. 

Basert på innsikt fra fokusgruppene har det fremkommet behov om informasjon til både HCP og pasient som kan bidra til bedre dialog og hjelp til oppfølging av atopisk eksem pasienter. 

 

.

PP-CIB-NOR-0054