Hvordan virker Cibinqo

Cibinqo er en peroral, småmolekylær behandling som hemmer JAK-signalveier6,9

Ved atopisk dermatitt (AD) antas nøkkelcytokiner å drive betennelse, kløe, forstyrrelse av hudbarrieren, lichenifisering (hyperpigmentering, fortykkelse av huden, etc.) og mottakelighet for infeksjon.9 

 

Key Cytokines Contribute to Dysregulated Processes, 
Signs and Symptoms in AD9

Cibinqo_Key_Cytokines_AD

Figur tilpasset av Pfizer

Relevansen ved hemming av spesifikke JAK-enzymer for terapeutisk effektivitet er foreløpig ikke kjent. Figuren er kun for illustrative formål.

Cibinqo_JAKSTAT

Figur tilpasset av Pfizer*

Mekanismer for inflammatorisk signalering og kløe ved AD

* The relevance of selective enzymatic inhibtion of specific JAK enzymes to therapeutic effectiveness is not currently known.7  Please note that the molecules and cell structures are for illustrative purposes only.


AD=atopic dermatitis; JAK=Janus kinase; P=phosphate; STAT=signal transducer and activator of transcription

Referanser:

1. Paller AS et al. J Allergy Clin Immunol. 2017;140(3):633-643, 2. He H et al. Am J Clin Dermatol. 2019;20(2):181-192, 3. Clark JD et al. J Med Chem. 2014;57(12):5023-5038. 4. Damsky Wet al. J Am Acad Dermatol. 2017;76(4):736-744, 5. Bao L et al. JAKSTAT.  2013;2(3):e24137, 6. Cibinqo SPC, 09.12.2021, 7. Vazquez ML et al. J Med Chem. 2018;61(3):1130-1152, 8. Schmieder GJ et al. Br J Dermatol. 2018;179(1):54-62, 9. Langan SM et al. Lancet 2020 Sep 12;396(10253):758]
 

PP-CIB-NOR-0054