Hvorfor bruke Cibinqo

I klinisk praksis oppnår mange pasienter ikke sine behandlingsmål. 

Pasienter med moderat til alvorlig atopisk dermatitt (AD) opplever sykdommen ulikt og vektlegger ulike faktorer ved valg av behandling. Dette varierer også over tid. Det er derfor viktig å tilpasse behandlingen i henhold til individuelle behov.

Med Cibinqo vil lege-pasient sammen kunne finne en behandling som dekker mange av de behovene.

Cibinqo har i kliniske studier vist: 

Cibinqo reduserer kløe og betennelse i huden ved å redusere aktiviteten til Janus-kinaseenzymer. Dette kan igjen redusere søvnforstyrrelser og andre følger av atopisk eksem, f.eks. angst eller depresjon, og forbedrer dermed den generelle livskvaliteten. 

Pasientprofiler:

(* fiktive pasienter)

NB! Forskrivning av Cibinqo må være i henhold til preparatomtale, LIS-anbefalinger og andre anbefalinger/retningslinjer som er gjeldende i Norge.

AD=atopic dermatitis; BSA=body surface area; DLQI=Dermatology Life Quality Index; EASI=Eczema Area and Severity Index; JAK=Janus kinase; POEM=Patient-Oriented Eczema Measure; PP-NRS=Peak Pruritus Numerical Rating Scale
 

Referanser:

1. Cibinqo SPC, 2. Bieber T, et al. N Eng J Med 2021;384:1101–1112 (JADE Compare), 3. Blauvelt A, et al. JAAD 2021 2022 Jan;86(1):104-112 (JADE Regimen), 4. Simpson E, et al. Lancet 2020;396:P255–266 (JADE Mono 1), 5. Silverberg J, et al. JAMA Dermatol 2021;156(8):863–873 (JADE Mono 2), 6. More Than Skin Deep. http://www.morethanskindeep-eczema.org/uploads/1/2/5/3/125377765/mtsd_report_-_digital_file_1.pdf. Sist lest 06.03.2023, 7. European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients’ Associations. https://www.efanet.org/images/2018/EN_-_Itching_for_life_Quality_of_Life_and_costs_for_people_with_severe_atopic_eczema_in_Europe_.pdf. Sist lest 06.03.2023. 

PP-CIB-NOR-0054