Om Cibinqo til behandling av AD

Peroral behandling mot atopisk dermatitt (AD), ofte kalt atopisk eksem, med annerledes virkningsmekanisme enn biologiske legemidler.

Cibinqo tilhører JAK-hemmere (også kalt tsDMARDs).1 En klasse legemidler med en annerledes virkningsmekanisme enn de biologiske legemidlene. Cibinqo har blitt evaluert i et omfattende klinisk studieprogram med syv globale fase 3-studier og en pågående langtids oppfølgingsstudie.2-8

Cibinqo fås i tre tablettstyrker:

search

Cibinqo tablett 50 mg, 100 mg og 200 mg (bildene reflekterer ikke reell størrelse)


Cibinqo er en peroral, små-molekylær substans som hemmer enzymet Janus Kinase (JAK-hemmer) som i sin tur hemmer proinflammatoriske cytokiner gjennom intracellulær målrettet inhibering av JAK-signalveien. 

Cibinqo tas én gang om dagen.

Illustrasjon av 200 mg pakning/blister brett (eksempel) 

.

tsDMARDs = target syntetic Disease-Modyfying AntiRheumatic Drug
 

Referanser:

1. Cibinqo SPC, 2. Bieber T, et al. N Eng J Med 2021;384:1101–1112 (JADE Compare), 3. Simpson E, et al. Lancet 2020;396:P255–266 (JADE Mono 1), 4. Silverberg J, et al. JAMA Dermatol 2021;156(8):863–873 (JADE Mono 2), 5. Blauvelt A, et al. JAAD 2021 2022 Jan;86(1):104-112 (JADE Regimen), 6. Eichenfield L, et al. JAMA Dermatol 2021;157(10):1165-1173 (JADE Teen), 7. ClinicalTrials.gov. NCT03422822. Available from: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03422822 (JADE Extend), 8. ClinicalTrials.gov. NCT04345367. Available from: www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04345367 (JADE Dare), 9. Bao L et al.  JAKSTAT. 2013;2(3):e24317, 10. Howell MD et al. Front Immunol.. 2019:10:2342, 11. Welsch K et al. Eur J Immunol. 2017;47(7):1096-1107

PP-CIB-NOR-0054