Sjekklister

Sjekklister utarbeidet fra tekst i preparatomtalen, og er ment som veiledende anbefalinger om hva en bør overveie ved oppstart og behandling med Cibinqo. 

Sjekkliste ved oppstart

Sjekkliste ved oppfølging

HIV=human immunodeficiency virus; VTE=Venous thromboembolism; EASI=Eczema Area and Severity Index; PP-NRS=Peak Pruritus Numerical Rating Scale; SCORAD=SCORing Atopic Dermatitis; DLQI=Dermatology Life Quality Index
 

Referanse:

1. Cibinqo SPC

PP-CIB-NOR-0034