Dosering og administrasjon av Daurismo

Daurismo er en filmdrasjert tablett som doseres en gang daglig i kombinasjon med lavdose cytarabin (LDAC). Daurismo kommer i styrkene 25 mg eller 100 mg glasdegib.

Hvis en dose Daurismo er glemt eller ikke tatt på den vanlige tiden skal en ta dosen så snart som mulig. Har det gått mer enn 10 timer før neste dose skal ikke pasienten ta den glemte dosen.

  • Den anbefalte doseringen av Daurismo er 100 mg oralt en gang daglig i kombinasjon med lavdosert cytarabin. 
  • Daurismo bør fortsette så lenge pasienten har klinisk nytte av behandlingen.

Hensyn å ta ved dosering og administrasjon:

Daurismo kan tas med eller uten mat
Daurismo kan administreres enten poliklinisk eller hjemme

Doseendringer:

Daurismo er tilgjengelig i 25mg og 100mg tabletter
Doseendring kan bli aktuellt basert på individuell sikkerhet og toleranse. Hvis dosereduksjon er nødvendig, bør dosen reduseres til 50mg en gang daglig

 

Referanse: 

Daurismo SPC, 26. juni 2020

PP-GDG-NOR-0005