Depo-Provera

Depo-Provera® (medroksyprogesteronacetat)

Dersom du ønsker mer informasjon om legemiddelet anbefaler vi å benytte deg av linkene under til Felleskatalogen.
 

Pakningsvedlegg:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/pasient/pas-depo-provera-pfizer-547876

Felleskatalogtekst:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/depo-provera-pfizer-547876