Duavive

Duavive (konjugert østrogen + selektiv østrogenreseptormodulator).

Duavive er et behandlingsalternativ uten gestagen (progestin) for behandling av postmenopausale plager​. 

Duavive indikasjon

Behandling av symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner med livmor (med minst 12 måneder siden siste menstruasjon) hvor behandling med progestininneholdende terapi ikke er egnet.1
 

Kort om Duavive

Tabletten inneholder konjugerte østrogener (CE) og bazedoksifen (BZA)​:

 • Begge virkestoff har vært på markedet i flere år; CE som hormonbehandling  for menopausale plager og BZA for behandling av osteoporose2,3​
 • BZA er en selektiv østrogenreseptormodulator (SERM) og er valgt som et progestinfritt alternativ i kombinasjon med CE. ​
 • Duavive lindrer moderate til alvorlig vasomotorsymptomer, urogenital atrofi og bevarer skjelettet.1 Kombinasjonen av CE og BZE gir lav påvirkning av endometriet og blødninger på samme nivå som placebo1 ​

Klinisk dokumentasjon, effekt​

 • Hetetokter, signifikant reduksjon i både frekvens og intensitet av hetetokter 4
 • Blødninger, tilsvarende blødningsprofil som placebo5
 • Bryst, brysttetthet og brystømhet på nivå med placebo6

Hva er CE, SERM og TSEC?​

CE: Conjugated Estrogenes. TSEC: Tissue Selective Estrogen Complex . SERM: Selective Estrogen Reseptor Modulator.

CE/BZA kombinasjonen (TSEC) har overveiende østrogen antagonistisk effekt i endometrie- og brystvev og østrogen agonistisk effekt i benvev.7

 

 

Mer om Duavive

Har du faglige spørsmål eller ønsker mer informasjon om Duavive? Kontakt medisinsk rådgiver Anders Bergan på e-post eller telefon 67 52 61 00 (hverdager 9-16).

Referanser:
 
 1. Duavive preparatomtale (SPC)
 2. Premarin (SPC)
 3. Conbriza (SPC)
 4. Pinkerton JAV, Utian WH, Constantine GD et el. Relief of vasomotor symptoms with the tissue-selective estrogen complex containing bazedoxifene/conjugated estrogens: a randomized, controlled trial.  Menopause 2009, Nov-Dec; 16(6), pp. 1116/1124 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24438370
 5. Pinkerton JV, Harvey JA, Lindsay R, et al. Effects of bazedoxifene/conjugated estrogens on the endometrium and bone: a randomized trial. J Clin Endocrinol Metab.2014;99(2) E189-98 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24438370
 6. Pinkerton JV, Harvey JA, Pan K, et.al. Breast effects of bazedoxifene-conjugated estrogens: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2013 May;121(5):959-68. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23635731
 7. Komm B, Mirkin S.Incorporating bazedoxifene/conjugated estrogens into the current paradigm of menopausal therapy Int J Women’s Health. 2012;4:129-140.

 

PP-DUA-NOR-0025