Dosering og pris

Duavive er indisert til følgende: Behandling av symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner med livmor (med minst 12 måneder siden siste menstruasjon) hvor behandling med progestininneholdende terapi ikke er egnet.1

Dosering1

Duavive tas som en tablett en gang per dag.

  • Tabletten kan tas med eller uten mat​
  • Tabletten kan tas sammen med kalsium og/eller D-vitamin​
  • Tabletten skal svelges hel​

På bildet: Duavive pakning med 28 tabletter

En tablett inneholder anbefalt dose, 0,45 mg konjugerte østrogener (CE) og 20 mg bazedoksifen (BZA). ​Det er en modifisert frigjøring av virkestoffene, BZA-delen raskt og CE-delen saktere​

Glemt dose

Hvis en tablett glemmes, bør den tas så snart pasienten husker det. Deretter skal behandlingen fortsette som før. Hvis mer enn én tablett har blitt glemt, skal bare den siste tabletten tas. Pasienten skal ikke ta det dobbelte av den vanlige dosen som erstatning for glemte tabletter. ​

Spesielle pasientgrupper​

Eldre. Duavive er ikke undersøkt hos kvinner over 75 år. Basert på tilgjengelige data er dosejustering basert på alder ikke nødvendig. Det er begrenset erfaring med behandling av kvinner over 65 år.​

Nedsatt nyrefunksjon. Farmakokinetikken til CE/bazedoksifen har ikke blitt undersøkt hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Bruk er derfor ikke anbefalt for denne populasjonen  ​

Nedsatt leverfunksjon. Sikkerhet og effekt av CE/bazedoksifen har ikke blitt undersøkt hos pasienter med nedsatt leverfunksjon. Bruk er kontraindisert for denne populasjonen​

Se siden bivirkninger og viktig sikkerhetsinformasjon  og preparatinformasjon for kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler mv.​

Behandlingslengde og re-evaulering

Bruk Duavive så kort som mulig med fokus på behandlingsmål og risiko individuelt per pasient.

Postmenopausale kvinner bør re-evalueres jevnlig for å avgjøre om behandling fortsatt er klinisk fornuftig.  ​​

Duavive pris

Prisen for 1 pakke Duavive med 28 tabletter er kr 328,60.2

 

Klinisk dokumentasjon

Hetetoktokter; frekvens og intensitet

Duavive har vist signifikant reduksjon i både frekvens og intensitet av hetetokter

Les mer

Har du faglige spørsmål eller ønsker mer informasjon om Duavive? Kontakt medisinsk rådgiver Anders Bergan på e-post eller telefon 67 52 61 00 (hverdager 9-16).

Referanser:
 
  1. Duavive preparatomtale (SPC)
  2. Felleskatalogtekst Duavive , sist endret 03.01.2020
PP-DUA-NOR-0024