Hvordan virker Duavive

Duavive er et behandlingsalternativ uten gestagen (progestin) og inneholder to virkestoffer; Konjugert østrogen (CE) og Bazedoksifen (BZA). 

Begge virkestoff har vært på markedet i flere år; CE som hormonbehandling for menopausale plager og BZA for behandling av osteoporose.1,2

Konjugert østrogen (CE) tilhører gruppen legemidler til hormonsubstitusjonsbehandling (HRT).

Bazedoksifen (BZA) tilhører en gruppe ikke-hormonelle legemidler som kalles selektive østrogenreseptormodulatorer (SERM).

CE/BZA kombinasjonen (TSEC) i Duavive har overveiende østrogen antagonistisk effekt i endometrie- og brystvev og østrogen agonistisk effekt i benvev.3

Har du faglige spørsmål eller ønsker mer informasjon om Duavive? Kontakt medisinsk rådgiver Anders Bergan på e-post eller telefon 67 52 61 00 (hverdager 9-16).

Referanser:
 
  1. Premarin SPC
  2. Conbriza SPC
  3. Komm B, Mirkin S.Incorporating bazedoxifene/conjugated estrogens into the current paradigm of menopausal therapy Int J Women’s Health. 2012;4:129-140.
  4. Duavive preparatomtale (SPC)
  5. Pinkerton JV, Harvey JA, Lindsay R, et al. Effects of bazedoxifene/conjugated estrogens on the endometrium and bone: a randomized trial. J Clin Endocrinol Metab.2014;99(2) E189-98 
  6. Pinkerton JV, Harvey JA, Pan K, et.al. Breast effects of bazedoxifene-conjugated estrogens: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2013 May;121(5):959-68. 

Referanser i filmen:

  1. Pinkerton JV, Komm BS and Mirkin S. Tissue selective estrogen complex combinations with bazedoxifene/conjugated estrogens as a model.Climacteric 2013;16:618-628.
  2. Komm BS and Mirkin S. An overview of current and emerging SERMs. Journal of Steriod Biochemistry and Molecular Biology. 143 (2014) 207-222.
  3. Pinkerton JV, Harvey JA, Pan K, et.al. Breast effects of bazedoxifene-conjugated estrogens: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2013 May;121(5):959-68. 
  4. Duavive preparatomtale (SPC)
PP-DUA-NOR-0024