Klinisk dokumentasjon

  • Hetetokter, signifikant reduksjon i både frekvens og intensitet av hetetokter 1
  • Blødninger, tilsvarende blødningsprofil som placebo2
  • Bryst, brysttetthet og brystømhet på nivå med placebo3
  • Bentetthet og QOL (Quality Of Life)3

 

Hetetokter

Signifikant reduksjon i både frekvens og intensitet av hetetokter1

Daglig antall av moderate og alvorlige hetetokter, signifikant reduksjon

Grafen er bearbeidet fra Pinkerton,1 og viser justert gjennomsnittlig endring fra baseline i gjennomsnittlig daglig frekvens av moderate og alvorlige hetetokter ved uke 12.

Se figur i stor størrelse

Ved uke 12 var  gjennomsnittlig daglig antall av moderate og alvorlige hetetokter redusert fra 10,3/dag til 2,8/dag med Duavive og fra 10,5/dag til 5,4/dag med placebo.1

Intensitet ved alvorlige og moderat-til-alvorlige hetetokter, signifikant reduksjon

Grafen er bearbeidet fra Pinkerton,1 og viser justert gjennomsnittlig endring fra baseline i gjennomsnittlig daglig intensitet av alvorlige og moderat-til-alvorlige hetetokter ved uke 4 og 12.

Se figur i stor størrelse

Blødninger og blødningsprofil

Tilsvarende blødningsprofil som placebo2

83-88 % av pasientene rapporterte ingen blødninger eller sporblødninger fra oppstart av behandling og i løpet av det første året, sammenlignet med placebo.2

Grafen er bearbeidet fra Pinkerton,2og viser kumulativt fravær av blødning (amenore´) i løpet av 1 år.
Se figur i stor størrelse

Bryst, bentetthet og QOL3

Effekt på brystvev

Tilsvarende påvirkning av brysttetthet og brystømhet som placebo. Duavive viste ikke økning i mammografisk brysttetthet eller brystømhet etter 1 år.

Effekt på bentetthet (Bone Mineral Density/BMD)

Signifikant større økning i BMD i lumbalcolumna og hofte, versus reduksjon i BMD med placebo (P<0.001)

Quality Of Life (QOL)

Signifikant økning i Quality Of Life (QOL), parameterne søvnkvalitet, humør og konsentrasjonsevne

 

Har du faglige spørsmål eller ønsker mer informasjon om Duavive? Kontakt medisinsk rådgiver Anders Bergan på e-post eller telefon 67 52 61 00 (hverdager 9-16).

Referanser:
  1. Pinkerton JAV, Utian WH, Constantine GD et el. Relief of vasomotor symptoms with the tissue-selective estrogen complex containing bazedoxifene/conjugated estrogens: a randomized, controlled trial.  Menopause 2009, Nov-Dec; 16(6), pp. 1116/1124
  2. Pinkerton JV, Harvey JA, Lindsay R, et al. Effects of bazedoxifene/conjugated estrogens on the endometrium and bone: a randomized trial. J Clin Endocrinol Metab.2014;99(2) E189-98
  3. Pinkerton JV, Harvey JA, Pan K, et.al. Breast effects of bazedoxifene-conjugated estrogens: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2013 May;121(5):959-68.
PP-DUA-NOR-0024