Ecalta (anidulafungin) 

hører til gruppen legemidler antimykotika til systemisk bruk, andre antimykotika til systemisk bruk

Ecalta er et halvsyntetisk echinokandin, et lipopeptid fremstilt fra et fermenteringsprodukt av Aspergillus nidulans.

Ecalta hemmer selektivt 1,3-β-D glukan syntase, et enzym som finnes i soppceller, men ikke i celler hos pattedyr. Dette fører til hemming av dannelsen av 1,3-β-D glukan, en essensiell komponent i soppens cellevegg. Ecalta har vist fungicid aktivitet mot Candida-arter og aktivitet mot regioner med aktiv cellevekst i hyfer av Aspergillus fumigatus.

Nyttig om Ecalta

Referanse:

Ecalta SPC

PP-ECA-NOR-0004