Ecalta bivirkninger

Tabellen nedenfor viser svært vanlige og vanlige bivirkninger for Ecalta.

Infusjonsrelaterte bivirkninger har vært rapportert for anidulafungin i kliniske studier. Disse inkluderer utslett, kløe, dyspnè, bronkospasme, hypotensjon (vanlige bivirkninger), flushing, hetetokter og urticaria (mindre vanlige bivirkninger).

For ytterligere informasjon om bivirkninger ved bruk av Ecalta, se preparatomtalen. 

Referanse:

Ecalta SPC, 02.12.2019

PP-ERA-NOR-0074