Dosering av Ecalta

Voksne dosering:

  • 200 mg startdose dag 1
  • 100 mg daglig fra dag 2 og ut behandlingen

Spesielle populasjoner:

Nedsatt nyre- og leverfunksjon
Ingen dosejustering er nødvendig for pasienter med mild, moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon
Ingen dosejustering nødvendig for pasienter med mild, moderat eller alvorlig grad av nedsatt nyrefunksjon, inkludert de som får dialyse

Andre spesielle populasjoner    
Ingen dosejustering er nødvendig basert på vekt, alder, etnisitet, HIV-positivitet, kjønn eller hos eldre

Pediatrisk populasjon  (1 måned til <18 år) (dosering og behandlingsvarighet)

En enkelt startdose på 3,0 mg/kg (maksimalt 200 mg) bør administreres på dag 1, etterfulgt av en daglig vedlikeholdsdose på 1,5 mg/kg (maksimalt 100 mg).

Behandlingens varighet bør baseres på pasientens kliniske respons.

Generelt bør soppdrepende behandling fortsette i minst 14 dager etter siste positive soppkultur.

Sikkerhet og effekt av ECALTA har ikke blitt fastslått hos nyfødte (<1 måned)

Referanse:

1. Ecalta SPC 

PP-ECA-NOR-0004