Ecalta effekt

Ecalta viste in-vitro aktivitet mot følgende Candida-arter1:

  • C. albicans
  • C. glabrata
  • C. parapsilosis
  • C. krusei
  • C. tropicalis        

In-vitro aktiviteten til Ecalta mot Candida-arter er ikke ensartet. Spesielt for C. parapsilosis, er MIC-verdiene til anidulafungin høyere enn de til andre Candida-arter som vist i tabellen nedenfor1.
 

Adaptert fra Ecalta SPC pkt. 5.1, 09.04.2019
 

Ecalta effektdata

Flere studier har sett på effekt og tolerabilitet av Ecalta ved behandling av invasiv candidiasis og har kommet frem til samme konklusjon: Ecalta er effektiv og har en god tolerabilitetsprofil2,3,4.

Effekt og tolerabilitet hos intensivpasienter2

Effekten og tolerabiliteten av Ecalta ved behandling av invasive candidiasis hos kritisk syke pasienter er blitt vist i en prospektiv, multisenter, fase IIIb studie, som inkluderte pasienter med komorbilitet og påvist invasiv candidiasis2.

 

Global suksessrate for utvalgte grupper av intensivpasienter2

Global suksessrate for utvalgte grupper av intensivpasienter

Adaptert fra Ruhnke et al. 20121

 

Global suksessrate for C. albicans og non-albicans infeksjoner3

Figuren nedenfor viser resultatet av behandling med Ecalta på pasienter med invasiv candidiasis basert på ulike typer Candida involvert i infeksjonen.

Global suksessrate for C. albicans og non-albicans infeksjoner

Adaptert fra Ruhnke et al. 20121

Ecalta vs flukonazol for invasiv candidiasis i en pivotal fase 3-studiea,3

Den globale responsen var signifikant høyere med Ecalta vs flukonazol (75,6% vs 60,2%, p<0,02, difference, 15.4 percentage points; 95% confidence interval [CI], 3. 9 to 27.0)†3.

Global respons* (MITT-populasjon) ved avslutning av behandling (EOIV)†3

 

Ecalta vs flukonazol

Adaptert fra Reboli et al. 2007

aDenne studien var designet primært som en non-inferiority studie, med en forhåndsspesifisert to-trinns statistisk analyse for superiority3.
†EOIV: Data ved avslutning av intravenøs behandling

Ecalta var mer effektiv enn flukonazol hos alvorlig syke pasienter

En sekundær analyse viste at Ecalta var mer effektiv enn flukonazol hos pasienter med alvorlig sykdom (70.8% vs 54.1%, p= 0.03; 95% confidence interval (CI): 2.0 to 31.5)5.

 

Vist effekt på nøytropene pasienter og på pasienter med dype bløtdelsinfeksjoner4

I en samlet analyse av seks kliniske studier var Ecalta effektiv hos både nøytropene pasienter og pasienter med dype bløtdelsinfeksjoner. Analysen viste også effekt hos pasienter med infeksjoner grunnet non-albicans arter.

Effekt hos pasienter med infeksjoner grunnet non-albicans arter

Adaptert fra Kullberg et al. 2017

Referanser:


1. Ecalta SPC 02.12.2019
2. Ruhnke M, et al. Clin Microbiol Infect. 2012;18:680-7.
3. Reboli AC, et al. N Engl J Med. 2007;356(24):2472-82.
4. Kullberg BJ, et al. J Antimicrob Chemother 2017 Apr 28
5. Kett DH, et al. Critical Care 2011;15:R253.

PP-ERA-NOR-0074