Ecalta indikasjon - Behandling av invasiv candidiasis hos voksne og pediatriske pasienter i alderen 1 måned til <18 år

Virkningsmekanisme

Anidulafungin hemmer selektivt 1,3-β-D glukan syntase, et enzym som finnes i soppceller, men ikke i celler hos pattedyr. Dette fører til hemming av dannelsen av 1,3-β-D glukan, en essensiell komponent i soppens cellevegg1

Video: PP-ECA-NOR-0003

Referanse:

Ecalta SPC

PP-ECA-NOR-0004