Ecalta indikasjon

Behandling av invasiv candidiasis hos voksne.

Virkningsmekanisme

Anidulafungin hemmer selektivt 1,3-β-D glukan syntase, et enzym som finnes i soppceller, men ikke i celler hos pattedyr. Dette fører til hemming av dannelsen av 1,3-β-D glukan, en essensiell komponent i soppens cellevegg1

 

Referanse:

Ecalta SPC, 02.12.2019

PP-ERA-NOR-0074