Tre gode grunner til å velge Ecalta

- for behandling av invasiv candidiasis

I en intensiv behandlingssituasjon kan pasienter oppleve nyre- og leversvikt og vil kunne trenge administrering av flere medisiner samtidig. Dette må man ta i betraktning når man velger behandling1,2,3,4.

 

1. Ingen behov for dosejustering

Ingen dosejustering er nødvendig for pasienter med mild, moderat eller alvorlig nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon. Ecalta har ubetydelig utskillelse via nyre og metaboliseres ikke via lever. Ecalta blir kjemisk nedbrutt ved fysiologisk temperatur og pH1.

Ecalta har ubetydelig utskillelse via nyre4

(Adaptert fra Vazquez JA. Clin Ther. 2005;27:657-673)

 

Ecalta metaboliseres ikke via lever 4

(Adaptert fra Vazquez JA. Clin Ther. 2005;27:657-673)

 

Se biotransformasjonen av Ecalta på video.

2. Ingen kjente interaksjoner 

Ecalta er ikke et klinisk relevant substrat, en induser eller hemmer av cytokrom P450 isoenzymer1

3. Påvist effekt og tolerabilitet hos intensivpasienter


Flere studier har sett på effekt og tolerabilitet av Ecalta ved behandling av invasiv candidiasis og har kommet frem til samme konklusjon: Ecalta er effektiv og har en god tolerabilitetsprofil, som gjør Ecalta nyttig i en kritisk behandlingssituasjon1,5,6.

Les mer

Last ned presentasjonen av Ruhnkes studie for mer informasjon om effekt og tolerabilitet av Ecalta for behandling av invasiv candidiasis.

Last ned presentasjonen

Referanse:

1. Ecalta SPC, 2. Ruhnke M, et al. Clin Microbiol Infect. 2012;18:680-7, 3. Cornely OA, et al. Clin Microbiol Infect. 2012;18 Suppl 7:19-37, 4. Vazquez JA. Clin Ther. 2005;27:657-673, 5. Reboli AC, et al. N Engl J Med. 2007;356(24):2472-82, 6. Kullberg BJ, et al. J Antimicrob Chemother 2017; 72: 2368-2377

 

PP-ECA-NOR-0005