Enbrel (etanercept)

Enbrel er et biologisk legemiddel som er godkjent for behandling av autoimmune sykdommer som leddgikt (revmatoid artritt), plakkpsoriasis, psoriasisartritt, ikke-radiografisk aksial spondylartritt, Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) og leddgikt hos barn (Juvenil RA).1

Se www.xeljanz.no for behandling av leddgikt med tabletter.

Enbrel er et biologisk legemiddel som er godkjent behandling av autoimmine sykdommer som leddgikt (revmatoid artritt), psoriasis, psoriasis artritt, ikke-radiografisk aksial spondylartritt, Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) og leddgikt hos barn (Juvenil RA). (Ref. Enbrel SPC)

Hvordan bruke Enbrel

Instruksjonsvideoer og brukerveiledninger for bruk av Enbrel.

Les mer >>

Immunogenisitet og biologiske legemidler

Immunogenisitet er et viktig tema ved behandling med et biologisk legemiddel.2

Les mer >>

Enbrel sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, fertilitet, graviditet og amming, bivirkninger og utdrag fra felleskatalogen.

Les mer >>


Enbrel (etanercept) indikasjoner

Leddgikt:

Spondyloartropatier:

Psoriasis:


Viktig sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner: Skal ikke brukes ved sepsis, risiko for sepsis eller ved pågående infeksjon. Forsiktighetsregler: Før behandling skal pasienter utredes for infeksjoner, aktiv/latent TB og HBV. Forsiktighet utvises ved tidligere HCV, malignitet, bloddyskrasi, nevrologiske forstyrrelser, hjertesvikt og alkoholisk hepatitt. Levende vaksiner bør ikke gis samtidig med Enbrel. Anbefales ikke under graviditet og amming. Bivirkninger: Allergiske reaksjoner, infeksjoner, malignitet og i sjeldne tilfeller hematologiske og nevrologiske reaksjoner.1

For utfyllende informasjon, se Enbrel sikkerhetsinformasjon og/eller Enbrel SPC.

 

Referanser:

  1. Enbrel preparatomtale (SPC), 17.01.2019
  2. European Medicines Agency - Guideline on immunogenicity assessment of monoclonal antibodies intended for in vivo clinical use. EMA/CHMP/BMWP/86289/2010, 24 May 2012