Enbrel (etanercept) 

Enbrel er et biologisk legemiddel som er godkjent for behandling av autoimmune sykdommer som leddgikt (revmatoid artritt), plakkpsoriasis, psoriasisartritt, ikke-radiografisk aksial spondylartritt, Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) og leddgikt hos barn (Juvenil RA).1

Se www.xeljanz.no for behandling av leddgikt med tabletter.

Mennesker
Referanser:
 

1. Enbrel preparatomtale (SPC), 11.02.2019, 2. European Medicines Agency - Guideline on immunogenicity assessment of monoclonal antibodies intended for in vivo clinical use. EMA/CHMP/BMWP/86289/2010, 24 May 2012

PP-ENB-NOR-0124