Hvordan injiseres Enbrel MyClic?

MyClic ferdigfylt penn til injeksjon av Enbrel

Enbrel Myclic injeksjonspenn

Last ned Trinn-for-trinn bruksanvisning til hvordan du bruker Enbrel 25 mg og 50 mg ferdigfylt penn.

Innstruksjonsvideo for Enbrel MyClic


(PP-ENB-NOR-0120)

 • Vent i 15 til 30 minutter til oppløsningen i pennen har nådd romtemperatur, vask hendene godt.
 • Enbrel skal ikke injiseres hvis oppløsningen er misfarget eller uklar. Inspiser oppløsningen i pennen ved å se igjennom det klare inspeksjonsvinduet. Den skal være klar eller lett blakket, fargeløs eller svakt gul, og kan inneholde små hvite eller nesten gjennomsiktige proteinpartikler. Dette er normalt utseende for Enbrel. Ikke bruk oppløsningen hvis den er misfarget, uklar, eller hvis andre partikler enn de som er beskrevet over, er til stede.
 • Bruk alkoholservietten og vask injeksjonsstedet med en sirkelbevegelse.
 • La det så tørke. Ikke berør området igjen før du injiserer.
 • Ta så opp MyClic-pennen og fjern den hvite nålkappen ved å trekke den rett av.
  For å unngå skade på nålen inne i pennen må man ikke bøye nålkappen mens den fjernes.
  Den skal heller ikke settes tilbake etter å ha blitt fjernet.
  Du vil nå kunne se den lilla nålbeskyttelsen på enden av pennen.
 • Hold pennen i rett vinkel på injeksjonsstedet og press bestemt ned den åpne enden av pennen ned mot huden inntil du ikke ser den lilla nålbeskyttelsen lenger.
 • Mens du holder pennen bestemt mot huden starter du injeksjonen ved å trykke ned den grønne knappen med tommelen og umiddelbart løfte tommelen igjen.
  Du vil høre et klikk når injeksjonen starter og et klikk når den er ferdig. Ikke løft pennen før du har hørt det andre klikket eller etter 10 sekunder dersom du ikke hører klikket. Ikke glem å fjerne tommelen når du har trykket.
 • Når du løfter pennen vil den lilla nålbeskyttelsen automatisk trekke seg over nålen igjen.
  Inspeksjonsvinduet i MyClic-pennen skal nå være lilla.
  Dette bekrefter at injeksjonen er riktig satt.
  Dersom vinduet ikke er helt lilla må pasienten kontakte helsepersonell eller apotek fordi det kan da være at injeksjonen ikke er satt riktig.
  Pasienten må ikke forsøke å bruke pennen en gang til.
  Pasienten må ikke forsøke med en ny penn uten å ha sjekket med helsepersonell eller apotek at injeksjonen ble satt riktig
Enbrel MyClic ta av nålkappe og sett pennen 90 grader på stikkstedet
Viktig! Det er kun mulig å trykke ned den grønne injeksjonsknappen dersom den lilla nålbeskyttelsen er presset opp i pennen 


Hvor skal injeksjonen settes?

Det er viktig at pasienten får opplæring og har forstått prinsippene ved en injeksjon.

De er tre anbefalte injeksjonssteder for Enbrel: (1) midt på låret foran; (2) buken, med unntak av et fem centimeters område rundt navlen og (3) ytre del av overarmene (ikke om pasienten injiserer selv). Start alltid med å vaske hendene godt før man går i gang.

Minn pasienten om å bytte sted mellom hver nye injeksjon og at neste injeksjon er minst 3 cm fra gammelt sted. Ikke injiser i områder hvor huden er øm, blåmerket, rød eller hard. Unngå områder med arr eller strekkmerker.

Med MyClic ferdigfylt penn anbefaler vi låret, da det her blir mer motstand i huden, noe som gir en mer vellykket injeksjon.

Ved psoriasis bør det forsøkes å unngå å injisere direkte i en opphovnet, tykt, rødt eller flassende hud.

 


Enbrel fås også som ferdigfylt sprøyte (25mg og 50mg), og hetteglass med pulver og injeksjonsvæske til utblanding (10mg og 25mg).

Gå til Enbrel ferdigfylt sprøyte >>Enbrel fås også som ferdigfylt sprøyte (25mg og 50mg),

 

Gå til Enbrel pulver til utblanding >>

Enbrel tørrstoff til utblanding

Referanse: