Praktisk bruk av Enbrel - spørsmål og svar

Oppbevares i kjøleskap (2-8° C). Skal ikke fryses. Enbrel kan oppbevares ved temperaturer på opptil maksimalt 25°C i en enkeltperiode på opptil fire uker og skal deretter ikke avkjøles igjen. Enbrel skal kasseres dersom det ikke brukes i løpet av fire ukers oppbevaring utenfor kjøleskap. Oppbevar ferdigfylte sprøyter/penner i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

På flyreiser anbefales det at man oppbevarer medisinen i originalemballasjen i håndbagasjen. Bagasje kan bli forsinket eller bli borte. Man kan bruke en kjølebag og kjøleelementer. Enbrel må ikke fryses.

For alle reseptpliktige legemidler, må en på utenlandsreiser alltid være forberedt på å kunne dokumentere at man er eier av medisinen. Pasientkort og reisekort kan fåes ved hendvendelse til Pfizer Norge AS.

Penn, sprøyte og kanyle skal aldri brukes om igjen. Sett aldri hetten tilbake på kanylen. Kast brukte penner, sprøyter og kanyler etter retningslinjer fra lege, sykepleier eller apotek. Oppbevar alltid medisiner utenfor barns rekkevidde og sørg for at ingen kan stikke seg på de brukte kanylene.

Levende vaksiner bør ikke gis samtidig med Enbrel. Det anbefales at pediatriske pasienter om mulig immuniseres i henhold til gjeldende retningslinjer for immunisering før behandling med Enbrel igangsettes. Det er generelt ikke anbefalt å administrere levende vaksiner til spedbarn hvor mor har fått Enbrel før det har gått 16 uker etter morens siste dose med Enbrel. Dersom det er mulig bør eventuelle vaksiner fornyes før man begynner på behandling med Enbrel.

Man kan sole seg når man bruker Enbrel. Man bør imidlertid sjekke om man bruker andre medisiner som kan øke følsomheten for solstrålene. Periodiske hudundersøkelser anbefales for alle pasienter, spesielt hos dem som har økt risiko for hudkreft.

Ja generelt, men hvis pasienten også bruker metotreksat bør alkohol unngås.Enbrel skal ikke brukes hos pasienter for behandling av alkoholisk hepatitt.

Enbrel skal kun brukes under graviditet dersom det er helt nødvendig.

Det ble observert en høyere frekvens av alvorlige medfødte misdannelser i en observasjonsstudie. Studien sammenlignet alle graviditeter hvor mor ble eksponert for etanercept i første trimester med alle graviditeter uten eksponering for etanercept eller andre TNF-antagonister (justert odds ratio 2,4, 95 % konfidensintervall: 1,0-5,5). Typene av alvorlige medfødte misdannelser var sammenfallende med de som ble hyppigst rapportert i den generelle populasjonen, og det ble ikke påvist noe bestemt mønster av misdannelser. Studien fant ikke noen høyere frekvens av spontanabort, dødfødsel eller mindre misdannelser. Enbrel skal kun brukes under graviditet dersom det er helt nødvendig.

Etanercept krysser placenta og har blitt påvist i serum hos spedbarn født av kvinner som har blitt behandlet med Enbrel under graviditeten. Klinisk betydning av dette er ukjent, men spedbarn kan ha en høyere risiko for infeksjon. Det er generelt ikke anbefalt å administrere levende vaksiner til spedbarn hvor mor har fått Enbrel før det har gått 16 uker etter morens siste dose med Enbrel.

Ettersom immunglobuliner, i likhet med mange legemidler, utskilles i morsmelk, må man, tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, ta avgjørelsen om enten å avslutte ammingen eller avbryte Enbrel-behandlingen.

Hvilken dose av Enbrel skal brukes?

Doseringen av Enbrel varierer i forhold til indikasjon.

Les mer om hver indikasjon: 

Revmatoid artritt (RA)   Juvenil idiopatisk artritt (JiA)   Ankyloserende spondylitt (AS – Bekhterevs sykdom)
Ikke-radiografisk aksial spondylartritt (nr-axSpA)   Psoriasisartritt (PsA)   Plakkpsoriasis (PSO)
Pediatrisk plakkpsoriasis        

   

Bestill eller last ned

PP-ENB-NOR-0144