Hvordan bruke Enbrel pulver til utblanding?

De følgende instruksjonene forklarer hvordan Enbrel tilberedes for injeksjon og hvordan Enbrel injiseres. Du må ikke injisere deg selv eller andre før du har forstått hvordan du tilbereder injeksjonsløsningen og hvordan du setter en injeksjon. Innholdet må ikke blandes i samme sprøyte eller hetteglass med andre legemidler.

Forberedelse før injeksjonen

Vask hendene grundig. Finn en ren og godt belyst arbeidsflate. Blisterpakningen skal inneholde artiklene vist nedenfor (hvis ikke, skal blisterpakningen ikke benyttes og du må kontakte apoteket ditt). Bruk kun disse artiklene. Bruk IKKE annen sprøyte.

1 Enbrel hetteglass med tørrstoff
 1 ferdigfylt sprøyte som inneholder vann til injeksjonsvæske
 1 kanyle
 1 hetteglassadapter
 2 spritservietter

Undersøk utløpsdato på både hetteglassetiketten og sprøyteetiketten. De skal ikke brukes etter måned og år som er angitt. 

Forberedelse av Enbrel oppløsning som skal injiseres

Ta ut innholdet av brettet. Fjern plastkapselen fra hetteglasset. IKKE fjern den grå proppen eller aluminiumsringen rundt toppen av hetteglasset. Bruk spritserviett og rengjør den grå proppen på hetteglasset. Ikke berør den grå proppen etter rengjøring.
Sett hetteglasset i oppreist stilling på et rent og flatt underlag.
Pass på at den grå proppen ikkeblir berørt etter rengjøring.
Fjern papiret fra baksiden av pakningen på hetteglassadapteren
Plasser hetteglassadapteren på toppen av hetteglasset mens den fremdeles ligger i plastemballasjen. Hold hetteglasset stødig mot underlaget med en hånd. Bruk den andre hånden til å presse pakningen med adapteren FORSIKTIG RETT NED til du kjenner at adapternålen har stukket hull i hetteglassproppen og du hører og kjenner at adapterkanten er festet.
Fjern plastemballasjen fra hetteglassadapteren mens du fremdeles holder hetteglasset med den ene hånden

Ta sprøyten og knekk toppen av ved å vri frem og tilbake.

IKKE fjern den hvite ringen som er igjen på sprøyten

Bruk ikke sprøyten dersom perforeringen allerede er brutt. Begynn da på nytt med en annen blisterpakning.

Tilsetting av oppløsningsvæske

Fest sprøyten til hetteglassadapteren ved å føre tuppen inn i åpningen og vri med klokken til den sitter fast.

Mens du holder hetteglasset oppreist på underlaget, presses stempelet VELDIG SAKTE inn til all oppløsningsvæsken er i hetteglasset.
Når oppløsningsvæsken er tilsatt i hetteglasset med tørrstoff, kan det skje at stempelet sklir opp av seg selv. Dette behøver du ikke bry deg om – det skyldes lufttrykket i hetteglasset. 

Mens sprøyten fremdeles sitter fast beveges hetteglasset forsiktig i sirkler noen ganger for å løse opp  pulveret – IKKE rist. Vent til alt pulveret er oppløst (vanligvis mindre enn 10 minutter). Oppløsningen skal være klar og fargeløs, uten klumper, flak eller partikler. Noe hvitt skum kan bli igjen i hetteglasset – det er normalt. Ikke bruk blandingen dersom pulveret i hetteglasset ikke er oppløst innen 10 minutter. Start da igjen med ny blisterpakning. 

Opptrekking av oppløsningen fra hetteglasset

Med sprøyten fremdeles hengende fast i hetteglasset og hetteglassadapteren, hold hetteglasset opp-ned ved øyenivå. Dytt stempelet helt inn i sprøyten.
Dra så stempelet forsiktig tilbake for å suge opp væsken i sprøyten. Til voksne pasienter skal hele volumet trekkes opp. Etter at du har trukket opp Enbrel fra hetteglasset, kan det være at du får litt luft i sprøyten. Ikke bekymre deg for dette da du vil fjerne evt luftbobler i et senere trinn.

Skru sprøyten løs fra hetteglassadapteren ved å vri mot klokken.
Plasser den fylte sprøyten på det flate, rene  underlaget.

NB! Etter at du har fullført disse trinnene, kan det fremdeles være igjen en liten mengde væske i hetteglasset. Det er normalt. 

Plassering av kanylen på sprøyten

Kanylen leveres innpakket i plast slik at den holder seg steril.
Hold den korte, brede enden i en hånd og plassér den andre hånden på den lengre delen av emballasjen for å åpne plastemballasjen.
For å bryte forseglingen, bøyes den lange enden opp og ned inntil den knekker. 
Når forseglingen er brutt, fjernes den korte, brede enden  av plastemballasjen.
Kanylen forblir i den lange delen. Mens du holder kanylen og emballasjen med en hånd, festes sprøytetuppen til kanyleåpningen med den andre hånden.
Fest sprøyten til kanylen ved å skru med klokken til den sitter fast. 
Fjern kanylehetten forsiktig fra kanylen når du er klar til å sette injeksjonen.
Mens du holder sprøyten oppreist fjernes eventuelle luftbobler ved å forsiktig presse inn stempelet inntil all luft er fjernet. 
Rengjør injeksjonsområdet med spritserviett.

Klem det rengjorte hudområdet forsiktig med en hånd og hold det fast. 

Med den andre hånden holdes sprøyten med en vinkel på 45°-90° mot huden. 

Med en rask, kort bevegelse stikkes kanylen inn i huden.

Slipp huden.

Med den ledige hånden presses stempelet med en langsom og jevn hastighet for å injisere oppløsningen.

Når sprøyten er tom, fjernes kanylen fra huden i samme vinkel som den ble stukket inn.

Press en bomullsdott på injeksjonsstedet i 10 sekunder.

Ikke massér injeksjonsstedet.

  Les pakningsvedlegg Enbrel til utblanding

  Hvor skal injeksjonen settes?

  Det er viktig at pasienten får opplæring og har forstått prinsippene ved en injeksjon.

  De er tre anbefalte injeksjonssteder for Enbrel: (1) midt på låret foran; (2) buken, med unntak av et fem centimeters område rundt navlen og (3) ytre del av overarmene (ikke om pasienten injiserer selv). Start alltid med å vaske hendene godt før man går i gang.

  Enbrel injeksjonsteder kroppEnbrel injeksjonsteder arm

  Minn pasienten om å bytte sted mellom hver nye injeksjon og at neste injeksjon er minst 3 cm fra gammelt sted. Ikke injiser i områder hvor huden er øm, blåmerket, rød eller hard. Unngå områder med arr eller strekkmerker.

  Ved psoriasis bør det forsøkes å unngå å injisere direkte i et opphovnet, tykt, rødt eller flassende hudområde.

  Hvilken dose av Enbrel skal brukes?

  Doseringen av Enbrel varierer i forhold til indikasjon.
  Les mer om hver indikasjon
   

  Bestill eller last ned

  Referanse:

  Pakningsvedlegg Enbrel til utblanding
   

  PP-ENB-NOR-0144