Enbrel kan benyttes for behandling av spondylartritter

Ikke-radiografisk aksial spondylartritt (nr-axSpA)

Enbrel er indisert for behandling av voksne med alvorlig ikke-radiografisk aksial spondylartritt med objektive tegn på inflammasjon som indikert ved forhøyet CRP og/eller MR-funn, som har hatt utilstrekkelig respons på NSAIDs.

Enbrel er på denne indikasjonen vist å gi rask og vedvarende bedring i symptomer, sykdomsaktivitet og bevegelighet.1

Betennelse i iliosakralleddene kan ikke sees på røntgen hos pasienter med nr-axSpA

I motsetning til ankyloserende spondylitt (AS), som er en annen form for axSpA, kan ikke betennelse i iliosakralleddene ses på røntgen hos pasienter med nr-axSpA.

Pasienter med nr-axSpA og Bekhterevs sykdom kan oppleve sammenlignbare nivåer av sykdomsbyrde, smerte og sykdomsaktivitet (nedsatt livskvalitet). I en studie på pasienter med radiografisk normal iliosakralledd utviklet 36% ankolyserende spondylitt etter fem år og 59% etter 10 år.2
 

Fra Rudwaleit 2005

Nr-axSpA er en undertype av Ankyliserende Spondylitt (AS)

Nr-axSpA er en undertype av Ankyliserende Spondylitt (AS), som er en progressiv sykdom. Nr-axSpA påvirker ryggraden og hofte og nedre ryggrad (iliosakralleddene). Det har blitt beskrevet som en tidlig form for AS.

Aksial SpA opptrer oftest hos yngre pasienter i løpet av sin mest produktive tid av livet.

Referanser:

1. Duogados M, van der Heijde D, Sieper J et al. Symptomatic Efficacy of Etanercept and Its Effects on Objective Signs of Inflammation in Early Nonradiographic Axial Spondyloarthritis. Arthritis Rheumatol 2014, vol 66 pp 2091-2102, 2. Rudwaleit M, Khan MA, Sieper J et al. The Challenge of Diagnosis and Classification in Early Ankylosing Spondylitis. Arthritis and Rheumatism 2005;52: 1000-1008

PP-ENB-NOR-0144