Langvarige ryggsmerter og ikke-radiografisk aksial spondylartritt (nr-axSpA)

Symptomer

Pasientene føler ofte smerte i nedre del av rygg og sete, og kan også føle smerte fra øvre del av rygg og fra nakken. 

  • Ubehag starter opp før pasienten er 45 år
  • Vag eller uklar oppstart på symptomene
  • Pasienten føler seg bedre ved trening
  • Pasienten føler ingen forbedring ved hvile
  • Smerte tiltar gjennom nattesøvn, men føles bedre når pasienten står opp

 Nr-axSpA og AS pasienter opplever lik sykdomsaktivitet og -byrde, smerte og begrensninger i funksjon1,2

Diagnose

Hvem er nr-axSpA pasienten - kriterier for å stille riktig diagnose3,4

Pasienten skal være yngre enn 45 år da smertene oppstod og smertene skal ha vart i mer enn 3 måneder5
 

Ikke-radiografisk aksial spondylorartritt (nr-axSpA) 

Nr-axSpA er en undertype av Ankyliserende Spondylitt (AS), som er en progressiv sykdom. Nr-axSpA påvirker ryggraden og hofte og nedre ryggrad (iliosakralleddene). Det har blitt beskrevet som en tidlig form for AS.

I motsetning til ankyloserende spondylitt (AS), som er en annen form for axSpA, kan ikke betennelse i iliosakralleddene ses på røntgen hos pasienter med nr-axSpA. Pasienter med nr-axSpA og Bekhterevs sykdom kan oppleve sammenlignbare nivåer av sykdomsbyrde, smerte og sykdomsaktivitet (nedsatt livskvalitet). 10 til 20% av nr-axSpA pasienter utvikler ankolyserende spondylitt i en to års periode.7

Aksial SpA opptrer oftest hos yngre pasienter i løpet av den mest produktive tid av livet.

Enbrel er indisert for behandling av voksne med alvorlig ikke-radiografisk aksial spondylartritt med objektive tegn på inflammasjon som indikert ved forhøyet CRP og/eller MR-funn, som har hatt utilstrekkelig respons på NSAIDs. 

Enbrel er på denne indikasjonen vist å gi rask og vedvarende bedring i symptomer, sykdomsaktivitet og bevegelighet.6

Referanser:

1. Kiltz U, Baraliakos X, Karakostas P et al. Do Patients With Non-Radiographic Axial Spondylarthritis Differ From Patients With Ankylosing Spondylitis. Arthritis Care Res 2012;64(9):1415-1422, 2. Rudwaleit M, Haibel H, Baraliakos X et al. The Early Disease Stage in Axial Spondylarthritis. Ann Rheum Dis. 2009;60(3):717-727, 3. Rudwaleit M et al. Ann Rheum Dis. 2009;68(6):777-783, 4. Rudwaleit M et al. Ann Rheum Dis. 2009;68(6):770-776, 5. Sieper J et al. Ann Rheum Dis. 2009; 68(Suppl II):ii1–ii44, 6. Dougados M, Heijde DVD, Sieper J et al. Symptomatic Efficacy of Etanercept and Its Effects on Objective Signs of Inflammation in Early Nonradiographic Axial Spondyloarthritis. Arthritis Rheumatol 2014;66(8):2091-2102, 7. Slobodin G, Eshed I. Non-Radiographic Axial Spondyloarthritis. IMAJ 2015;17:770–776
 

PP-ENB-NOR-0144