Langvarige ryggsmerter

Langvarige ryggsmerter og ikke-radiografisk aksial spondylartritt (nr-axSpA)

Symptomer

Pasientene føler ofte smerte i nedre del av rygg og sete, og kan også føle smerte fra øvre del av rygg og fra nakken. 

 • Ubehag starter opp før pasienten er 45 år
 • Vag eller uklar oppstart på symptomene
 • Pasienten føler seg bedre ved trening
 • Pasienten føler ingen forbedring ved hvile
 • Smerte tiltar gjennom nattesøvn, men føles bedre når pasienten står opp
Pasientene føler ofte smerte i nedre del av rygg og sete, og kan også føle smerte fra øvre del av rygg og fra nakken.

Nr-axSpA og AS pasienter opplever lik sykdomsaktivitet og -byrde, smerte og begrensninger i funksjon1,2

Totalsmerte, Nattlige smerter, Sliten/trett, Stivhet, Nedsatt spinal bevegelighet. Redusert lateral spinal fleksjon, Funksjonsbegrensninger

Diagnose

Hvem er nr-axSpA pasienten - kriterier for å stille riktig diagnose3,4

Pasienten skal være yngre enn 45 år da smertene oppstod og smertene skal ha vart i mer enn 3 måneder5

Nr-axSpA er en undertype av Ankyliserende Spondylitt (AS), som er en progressiv sykdom. NR-axSpA påvirker ryggraden og hofte og nedre ryggrad (iliosakralleddene). Det har blitt beskrevet som en tidlig form for AS

Ikke-radiografisk aksial spondylorartritt (nr-axSpA) 

Nr-axSpA er en undertype av Ankyliserende Spondylitt (AS), som er en progressiv sykdom. Nr-axSpA påvirker ryggraden og hofte og nedre ryggrad (iliosakralleddene). Det har blitt beskrevet som en tidlig form for AS.
 
I motsetning til ankyloserende spondylitt (AS), som er en annen form for axSpA, kan ikke betennelse i iliosakralleddene ses på røntgen hos pasienter med nr-axSpA. Pasienter med nr-axSpA og Bekhterevs sykdom kan oppleve sammenlignbare nivåer av sykdomsbyrde, smerte og sykdomsaktivitet (nedsatt livskvalitet). 10 til 20% av nr-axSpA pasienter utvikler ankolyserende spondylitt i en to års periode.7
 
Aksial SpA opptrer oftest hos yngre pasienter i løpet av den mest produktive tid av livet.
 
Enbrel er indisert for behandling av voksne med alvorlig ikke-radiografisk aksial spondylartritt med objektive tegn på inflammasjon som indikert ved forhøyet CRP og/eller MR-funn, som har hatt utilstrekkelig respons på NSAIDs. 

Enbrel er på denne indikasjonen vist å gi rask og vedvarende bedring i symptomer, sykdomsaktivitet og bevegelighet.6
 
 

Referanser:

 1. Kiltz U, Baraliakos X, Karakostas P et al. Do Patients With Non-Radiographic Axial Spondylarthritis Differ From Patients With Ankylosing Spondylitis. Arthritis Care Res 2012;64(9):1415-1422
 2. Rudwaleit M, Haibel H, Baraliakos X et al. The Early Disease Stage in Axial Spondylarthritis. Ann Rheum Dis. 2009;60(3):717-727
 3. Rudwaleit M et al. Ann Rheum Dis. 2009;68(6):777-783
 4. Rudwaleit M et al. Ann Rheum Dis. 2009;68(6):770-776
 5. Sieper J et al. Ann Rheum Dis. 2009; 68(Suppl II):ii1–ii44
 6. Dougados M, Heijde DVD, Sieper J et al. Symptomatic Efficacy of Etanercept and Its Effects on Objective Signs of Inflammation in Early Nonradiographic Axial Spondyloarthritis. Arthritis Rheumatol 2014;66(8):2091-2102.
 7. Slobodin G, Eshed I. Non-Radiographic Axial Spondyloarthritis. IMAJ 2015;17:770–776