Psoriasis - Enbrel kan dempe symptombildet1

Hvorfor er det viktig å følge planlagt behandling?
Pasienten kan oppleve både gode og dårlige perioder. Psoriasis er en kronisk sykdom med svingende symptombilde over tid. Årsaken til psoriasis er ikke kjent, men det er en rekke utløsende faktorer som blant annet stress, røyking, overdreven alkohol bruk og traume som kan gi et varierende symptombilde. Selv om mange opplever å bli bedre om sommeren kan noen merke en forverring.

Psoriasis er en sykdom der immunforsvaret er vist å være i ubalanse

Det er vist økte nivåer av TNF-alfa i psoriasis plakk. TNF-alpha er et proinflammatorisk signalmolekyl som produseres av immunceller som makrofager og T-celler som driver inflammasjon. Det finnes til nå ingen behandling som kan kurere psoriasis helt. Selv om man får effektiv behandling vil det være en risiko for tilbakefall av symptomene. Det er viktig med kontinuerlig behandling hos pasienter som opplever gjentatte tilbakefall eller har komorbiditeter som psoriasis artritt og uveitt.
 

Ved hjelp av Enbrel kan TNF-alpha bindes og immunforsvaret dempes som i sin tur lindrer symptomene.2 Psoriasis utslett reduseres i omfang og de store svingningene i symptombilde kan dempes. I Enbrel studier er dette målt som endring i PASI 75 (Psoriasis Area and Severity Index) som primær endepunkt.

Referanser:

1. P.C.M. van de Kerkhof, S. Segaert, M. Lahfa et al. Once weekly administration of etanercept 50 mg is efficacious and well tolerated in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: a randomizedcontrolled trial with open-label extension British Journal of Dermatology 2008 159, pp1177–1185, 2. Enbrel preparatomtale (SPC), kap. 5.1.
 

PP-ENB-NOR-0144