Fragmin

er et lavmolekylært heparin med antitrombotiske egenskaper

Den antitrombotiske effekten av dalteparinnatrium virker ved å akselerere hemmingen av Faktor Xa og trombin ved å aktivere koagulasjonsfaktorer gjennom kompleksbinding av antitrombin (AT).

Vi har laget en kort og enkel demonstrasjonsfilm som viser hvordan man utfører riktig injeksjonsteknikk av Fragmin.

Video: Fragmin injeksjonsteknikk. Husk: Ikke fjern luftboblen.

Aktuelle sider:

Video under: Hvordan virker Fragmin

Se hvordan Fragmin binder seg til antitrombin og hvordan dette komplekset, via aktivering av koagulasjonsfaktorer, akselerer hemmingen av Faktor Xa og trombin.

Referanse:

Fragmin SPC

 

PP-FRA-NOR-0263