Fragmin er et lavmolekylært heparin med antitrombotiske egenskaper

Den antitrombotiske effekten av dalteparinnatrium virker ved å akselerere hemmingen av Faktor Xa og trombin ved å aktivere koagulasjonsfaktorer gjennom kompleksbinding av antitrombin (AT).

Vi har laget en kort og enkel demonstrasjonsfilm som viser hvordan man utfører riktig injeksjonsteknikk.

Filmen finnes på norsk og engelsk.

Video: Fragmin injeksjonsteknikk. Husk: Ikke fjern luftboblen.

Fragmin har 35 års jubileum

Fragmin (Dalteparin) har nå vært 35 år på markedet. I denne anledningen har Pfizer intervjuet to svenske forskere, som har stått bak oppfinnelsen av Fragmin. Hør historien fra professor Erik Holmer da han injiserte seg selv som den første pasient med Fragmin.

Se hele intervjuet med Dr. Erik Holmer og prof. Ulf Lindahl her:
 

PP-FRA-NOR-0219

Aktuelle sider:

 

Video under: Hvordan virker Fragmin

Se hvordan Fragmin binder seg til antitrombin og hvordan dette komplekset, via aktivering av koagulasjonsfaktorer, akselerer hemmingen av Faktor Xa og trombin.

 

Se video

Referanse:

Fragmin SPC 

 

PP-FRA-NOR-0225