Fragmin indikasjon

Fragmin har følgende indikasjoner:

  • Tromboseprofylakse ved kirurgi
  • Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi
  • Behandling av akutt dyp venetrombose og lungeemboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert
  • Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon
  • Tilleggsbehandling av ustabil angina og myokard infarkt uten Q-takk
  • Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme og som er immobilisert pga akutte medisinske tilstander som for eksempel ved hjertesvikt, respirasjonssvikt og alvorlige infeksjoner
  • Behandling av symptomgivende venøs tromboembolisme (VTE) med etterfølgende utvidet profylakse mot VTE-residiv hos pasienter med kreft
  • Behandling av symptomatisk venøs tromboembolisme (VTE) hos pediatriske pasienter fra og med 1 måned

Hvordan virker Fragmin?

Referanse:

Fragmin SPC

 

 

 

PP-FRA-NOR-0263