Fragmin injeksjonsteknikk

Filmen nedenfor er en animasjon som viser Fragmin injeksjonsteknikk. Husk: Ikke fjern luftboblen.

I denne filmen skal vi vise hvordan man injiserer Fragmin.

Injeksjonsfilmen er til for deg som har fått Fragmin utskrevet av din lege. 
Fragmin skal injiseres subkutant, vanligvis i underhudsfettet på magen, men lår og overarm kan også brukes. Husk å bytte injeksjonssted fra dag til dag.

 

 1. Start med å vaske hendene. Rengjør huden ved injeksjonsstedet med såpe eller desinfeksjonsmiddel.
   
 2. Dra av hele lokket på Fragmin pakningen og ta ut sprøyten.
   
 3. Ta beskyttelseshetten av. Vær forsiktig med spissen. Sprøyten inneholder en liten luftboble. Denne skal ikke presses ut før det injiseres da dette kan føre til tap av legemiddel og dermed redusert dose. 
   
 4. Ta tak i huden og lag en hudfold mellom fingrene. Dette for å sikre at injeksjonen havner subkutant og ikke i dypere vev. Stikk hele nålen inn i midten av hudfolden i en vinkel på 45˚. 
   
 5. Press dosen sakte inn mens du holder hudfolden. Sprøyten trekkes sakte ut. Huden skal ikke masseres etter injeksjonen. 
   
 6. Ikke sett gummihetten på igjen, det øker risikoen for at du stikker deg på sprøytespissen. Sprøyten kaster du i en sprøyteboks slik du har fått beskjed om fra legen din. Spør gjerne apotek hvordan man kaster legemidler som ikke lenger skal brukes.
Referanse:

Fragmin SPC

PP-FRA-NOR-0263