Intervjuer om kreftrelatert trombose

ISTH 2017

PP-FRA-NOR-0131
Hør på Dr Simon Noble ved Cardiff Univerity, Storbritannia sitt ressonnement omkring helsepersonells ansvar om å informere kreftpasienter om antitrombotisk behandling.

PP-FRA-NOR-0140   
Hør på Dr Sam Schulman ved McMaster University, Canada, på hans syn om utviklingen innen behandlingen av kreftrelatert trombose.

PP-FRA-NOR-0139  
Dr. Agnes Lee ved University of British Columbia, Canada forklarer sitt syn på forskjellene på resultatene i CLOT- og CATCH-studiene.

PP-FRA-NOR-0138  
Hør Dr. Marc Carrier ved Ottawa Hospital Reasearch Institute i Canada gi sitt syn på behandlingsalternativene for pasienter med kreftrelatert trombose.

PP-FRA-NOR-0241