Legemiddelinteraksjoner

Legemiddelinteraksjoner er en av de vanligste årsakene til behandlingsfeil i industrialiserte land. Legemiddelinteraksjoner sees ofte hos eldre grunnet polyterapi, med en prevalens på 20–40 %. Polyterapi øker kompleksiteten av behandlingshåndtering og dermed også risikoen for klinisk relevante legemiddelinteraksjoner, noe som kan føre til både bivirkninger og redusert klinisk effekt35

Utfordringer med legemiddelinteraksjoner i forbindelse med kreftbehandling

Legemiddelinteraksjoner er en utfordring i forbindelse med kreftbehandling og støttebehandling som kreftpasienter mottar.
Enkelte antikoagulantia er spesielt følsomme med hensyn til interaksjon med andre legemidler. Mange av disse legemidlene hemmer P-glykoprotein eller cytokrom P4503A4 (CYP3A4). De er på ingen måte ubetydelige, spesielt hos de som mottar palliativ kjemoterapi og støttebehandling36.
 

Ofte brukte legemidler i kreftbehandling

Eksempler på signifikante potensielle legemiddelinteraksjoner med metaboliserte legemidler er illustrert i tabellen nedenfor36


 

CYP=CytokromP450; P-gp=p-glykoprotein; ↓=inhibitor; ↑=inducer

Adaptert av Pfizer fra Short, Oncologist 201537, Gelosa, Pharmacol Res 201838, Conde-Estevez, Clin Transl Oncol 2017 DDI targeted Tx38

 
 

5 nøkkelområder til vurdering ved behandlingsoppstart for høyrisikopasienter med kreftrelatert trombose

Referanser:

35. Caterina P, Antonello DP, Chiara G, Chiara C, Giacomo L, Antonio S, et al. Pharmacokinetic drug‑drug interaction and their implication in clinical management. J Res Med Sci 2013;18:600-609, 36. Simon Noble Are new anticoagulants a safe and reasonable alternative to low molecular heparins? Thrombosis Research 164 (2018) S157–S161, 37. Short, Oncologist 2015, 38. Gelosa, Pharmacol Res 2018, 39. Conde-Estevez, Clin Transl Oncol 2017 DDI targeted Tx
 

 

 

PP-FRA-NOR-0263