Hva er risikoen for en blødning? 

Blødning kan utgjøre en alvorlig trussel 

Det finnes lite data om "spontane" blødningsrater hos kreftpasienter. Hovedandelen av tilgjengelige data stammer fra randomiserte studier der tromboseprofylakse ble testet mot placebo. Disse studiene ekskluderer ofte pasienter med blødningsrisiko eller mangler placebo-kontrollerte pasienter 31.

Blødningskomplikasjoner som oppstår under antikoagulasjonsbehandling er høyere hos kreftpasienter enn hos pasienter uten kreft32. Større blødning ble registrert hos 4 % av kreftpasienter i de første tre månedene av antikoagulasjonsbehandlingen. Den kumulative 1-årsraten for større blødninger har blitt rapportert helt opptil 10-15% hos kreftpasienter som fikk antikoagulasjon32-34.

Blødning kan være til stede hos en kreftpasient, enten som lokalisert blødende diatese, vanligvis som et resultat av tumorinvasjon, eller som generalisert hemoragisk diatese.

Manifestasjon av blødning hos en kreftpasient kan oppstå som lokalisert blødende diatese som et resultat av en lokal skade forårsaket av tumorinvasjon, eller som generalisert hemoragisk diatese. Utover de kjente risikofaktorene for blødning, som kjønn, slag eller nedsatt nyrefunksjon, viser kreftpasienter spesifikke risikofaktorer som inkluderer:

Fig. 10
 

Adaptert av Pfizer fra P.W. Kamphuisen and J. Beyer-Westendorf, Thrombosis Research 201431.

Håndtering av blødning hos kreftpasienter

Grunnleggende prinsipper for håndtering av blødning bør legges vekt på for å kontrollere eventuelle blødninger. Dette inkluderer rask vurdering av kilde, årsak og alvorlighetsgrad og krever rask igangsetting av egnede tiltak, både mekaniske og systemiske.

Ved større blødninger inkluderer dette avslutning av antikoagulasjonsbehandling og dersom dette er mulig, reversering av antikoagulative virkninger, med bruk av tilgjengelige spesifikke reverseringsmidler. I noen tilfeller kan det være nødvendig å bruke spesifikke blodprodukter.
 


 

5 nøkkelområder til vurdering ved behandlingsoppstart for høyrisikopasienter med kreftrelatert trombose

Referanser:

31 .P.W. Kamphuisen and J. Beyer-Westendorf Bleeding complications during anticoagulant treatment in patients with cancer
Thrombosis Research 133 S2 (2014) S49–S55, 32. Prandoni P, Lensing AW, Piccioli A, Bernardi E, Simioni P, Girolami B, Marchiori A, Sabbion P, Prins MH, Noventa F, Girolami A. Recurrent venous thromboembolism and bleeding complications during anticoagulant treat, 33. Elting LS, Escalante CP, Cooksley C, Avritscher EB, Kurtin D, Hamblin L, Khosla SG, Rivera E. Outcomes and cost of deep venous thrombosis among patients with cancer. Arch Intern Med 2004;164:1653-61, 34. den Exter PL, Hooijer J, Dekkers OM, Huisman MV. Risk of recurrent venous.

 

 

PP-FRA-NOR-0263