Krever nedsatt nyrefunksjon spesielle hensyn?

Nedsatt nyrefunksjon er et signifikant og økende problem42

Nedsatt nyrefunksjon er et økende problem, delvis på grunn av en aldrende populasjon og økt forekomst av overvekt og diabetes. Én studie viste at ca. 25 % av sykehusinnlagte pasienter har minst moderat nedsatt nyrefunksjon (kronisk nyresykdom stadium 3 eller høyere)40,41.

Viktigheten av molekylvekt

Ratio for renal clearance i forhold til total legemiddelclearance er lavere for LMWH med høyere gjennomsnittlig molekylvekt. Derfor er clearance av LMWH med større molekyler (~6000 Da), som dalteparin, mindre avhengig av nyrefunksjon. I tillegg kan pasienter med nedsatt nyrefunksjon også ha en lavere risiko for bioakkumulering enn for LMWH med lavere gjennomsnittlig molekylvekt, som enoksaparin40,41.


Fig.9
 

Adaptert av Pfizer fra Planès A., Expert Opin Pharmacother. 2003; Weitz JI, N Eng J Med. 1997, Hirsh J. et al., American College of Chest

Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest. 200842-44

 

Fragmin og nedsatt nyrefunksjon45

En post-hoc analyse evaluerte sikkerhet og effekt av dalteparin versus oral antikoagulasjonsbehandling for forebygging av tilbakevendende venøs tromboembolisme hos kreftpasienter med nedsatt nyrefunksjon.

  • Raten for tilbakevendende VTE var signifikant lavere i dalteparin-gruppen sammenlignet med gruppen som fikk orale antikoagulantia (warfarin)45
     
  • Blødningsraten var sammenlignbar for de to gruppene45

 

Hør på Rupert Bauersachs, MD, PhD 
oppsummere post-hoc CLOT studien som fokuserer
på pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Se video

5 nøkkelområder til vurdering ved behandlingsoppstart for høyrisikopasienter med kreftrelatert trombose

Referanser:

40. Johansen KB, Balchen T. Tinzaparin and other low-molecular-weight heparins: what is the evidence for differential dependence on renal clearance? Exp Hematol Oncol. 2013;2:21, 41.Schmid P, Fischer AG, Wuillemin WA. Low-molecular-weight heparin in patients with renal insufficiency. Swiss Med Wkly. 2009;139:438-452, 42.  Planès A. Review of bemiparin sodium—a new second-generation low molecular weight heparin and its applications in venous thromboembolism. Expert Opin Pharmacother. 2003;4:1551-1561, 43. Weitz JI. Low-molecular-weight heparins. N Eng J Med. 1997;337:688-698, 44. Hirsh J, Bauer KA, Donati MB, Gould M, Samama MM, Weitz JI. Parenteral Anticoagulants: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest. 2008;133:141S-59S.

 

PP-FRA-NOR-0263