Last ned og bestill

Verktøy Materiell for helsepersonell

Fragmin omregningstabell

Tabell som viser engangssprøyten, dose per 1 ml sprøyte, og hvordan styrken er angitt på sprøytene og pakningene. PP-FRA-NOR-0261

Verktøy Materiell for helsepersonell

Fragmin treningspute for injeksjoner

Brukes under opplæring av pasienter i sprøytesetting. PP-FRA-NOR-0187

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Fragmin VTE-blokk

Fragmin VTE-blokk (A4-format) PP-FRA-NOR-0264

Brosjyre Materiell for pasient

Teknisk brukerveiledning for Fragmin med kanylebeskyttelse

Hefte om teknisk brukerveiledning for Fragmin med kanylebeskyttelse. PP-FRA-NOR-0229

PP-FRA-NOR-0186