Last ned og bestill

Verktøy Materiell for helsepersonell

Fragmin omregningstabell

Tabell som viser engangssprøyten, dose per 1 ml sprøyte, og hvordan styrken er angitt på sprøytene og pakningene. PP-FRA-NOR-0243

Verktøy Materiell for helsepersonell

Fragmin treningspute for injeksjoner

Brukes under opplæring av pasienter i sprøytesetting. PP-FRA-NOR-0041

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Fragmin VTE-blokk

Fragmin VTE-blokk (A4-format) PP-FRA-NOR-0248

Brosjyre Materiell for pasient

Teknisk brukerveiledning for Fragmin med kanylebeskyttelse

Hefte om teknisk brukerveiledning for Fragmin med kanylebeskyttelse. PP-FRA-NOR-0229

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Venøs tromboembolisme og cancer (Brosstad)

Hefte om Venøs tromboembolisme og cancer, av professor emeritus Frank Brosstad. PP-FRA-NOR-0049

PP-FRA-NOR-0186