Omregning av Fragmin

Dosering av Fragmin oppgis i antall IU (anti-Xa). Engangssprøytene er merket med styrke (antall IU anti-Xa pr ml) og volum. Det er derfor i mange tilfeller nødvendig å kunne regne om fra total i engangssprøytene (IU) til antall IU per ml.

Fragmin har lenge vært oppgitt på ulik måte i legenes og apotekenes datasystem, noe som kan ha ført til forveksling ved utlevering av Fragmin. Pfizer har vært i kontakt med Legemiddelverket og fått endret på dette slik at styrkeangivelsen på Fragmin nå framkommer likt hos leger og apotek.

Nedenfor er en tabell som viser engangssprøyten, dose per 1 ml sprøyte, og hvordan styrken er angitt på sprøytene og pakningene.
 

Tabell for omregning av Fragmin

Fragmin app - doseringsveileder Fragmin materiell

Referanse:

Fragmin SPC

PP-FRA-NOR-0263