Tromboemboliske sykdommer 

Venøs tromboembolisme (VTE) er termen som brukes for dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE). Det er den tredje hyppigste kardiovaskulære sykdommen. 

Årlig insidens av venøs trombose (DVT og LE) er ca. 1 per 1000 personer, insidensen øker i betydelig grad med økende alder fra ca. 1 per 10 000 ved 20-årsalder til 1 per 200 ved 70-årsalder, dvs. omtrent 50-dobling av risikoen. 
Ca. 2/3 av venøse tromboser er dype venetromboser og ca. 1/3 lungeembolier med eller uten erkjent DVT. 1
 

VTE kreft

Nyttig om VTE

PP-FRA-NOR-0241