Hvordan behandle VTE

Venøs tromboembolisme (VTE) behandles i henhold til Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse: Guideline Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse - 2020 (magicapp.org)

European Society of Cardiology (ESC) har utviklet retningslinjer om diagnostisering og håndtering av akutt lungeemboli:
2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS)7
 
NICE kliniske retningslinjer: Venous thromboembolism: Reducing the risk for patients in hospital dekker evaluering og reduksjon av risikoen for venøs tromboembolisme (VTE) hos personer fra 18 år og oppover innlagt på sykehus. De har som formål å bistå helsepersonell med å identifisere de personene som har høyest risiko for VTE. De beskriver behandlinger og intervensjoner som kan benyttes for å forhindre VTE8.


Behandlingsmål

Behandlingsmål ved dyp venetrombose er å forhindre lungeemboli og posttrombotisk syndrom.

Viktige elementer i behandlingen er: akutt avlastning og elevasjon, tidlig mobilisering og antikoagulasjonsbehandling.

Pasienter skal henvises til sykehus for diagnostikk og vurdering av antikoagulasjonsbehandling som øyeblikkelig hjelp.

Referanser:

7. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism, European Heart Journal (2020) 41, 543-603, ESC GUIDELINES doi:10.1093/eurheartj/ehz405 (lest 23.08.2021) 8. Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse - 2020 - Norsk Selskap for Trombose og Hemostase, published on 27.05.2020 (lest 23.08.2021)

PP-FRA-NOR-0263