Hvordan behandle VTE

Venøs tromboembolisme (VTE) behandles i henhold til Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse:
Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse (2013, under oppdatering)

European Society of Cardiology (ESC) har utviklet retningslinjer om diagnostisering og håndtering av akutt lungeemboli:
2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism7
 
NICE kliniske retningslinjer: Venous thromboembolism: Reducing the risk for patients in hospital dekker evaluering og reduksjon av risikoen for venøs tromboembolisme (VTE) hos personer fra 18 år og oppover innlagt på sykehus. De har som formål å bistå helsepersonell med å identifisere de personene som har høyest risiko for VTE. De beskriver behandlinger og intervensjoner som kan benyttes for å forhindre VTE8.


Behandlingsmål

Behandlingsmål ved dyp venetrombose er å forhindre lungeemboli og posttrombotisk syndrom.

Viktige elementer i behandlingen er: akutt avlastning og elevasjon, tidlig mobilisering og antikoagulasjonsbehandling.

Pasienter skal henvises til sykehus for diagnostikk og vurdering av antikoagulasjonsbehandling som øyeblikkelig hjelp.

Guidelines: 
https://files.magicapp.org/guideline/b1136bce-6dd7-4a62-adf6-1df450bffa24/1_1/pdf/published_guideline_414-1_1.pdf

Referanser:

7.    Zamorano JL, Achenbach S, Baumgartner H et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal. 2014; 35(43): 3033–3073
8.    NICE clinical guideline: Venous thromboembolism: reducing the risk: Reducing the risk of venous thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary embolism) in patients admitted to hospital. Updated 2015. Available at: https://www.nice.org.uk/Guidance/CG92/ and available in full length at: https://www.nice.org.uk/guidance/cg92/evidence/full-guideline-pdf-243920129

FKtekst Fragmin

PP-FRA-NOR-0225