Informasjon om kreft og venøs tromboembolisme (VTE)

Kreft er en velkjent predisponerende faktor for VTE, og kreft er også en sterk risikofaktor for mortalitet etter en VTE-episode uansett årsak7.

Samlet risiko for venøs tromboembolisme (VTE) hos kreftpasienter er fire ganger høyere enn hos den generelle befolkningen. Pasienter som mottar kjemoterapi har en seks gangers økning i justert risikoratio for VTE, sammenlignet med en frisk befolkning7.

For pasienter som gjennomgår kreftoperasjon øker risikoen for VTE med over 90 ganger i de første seks ukene etter operasjonen, sammenlignet med friske kontrollpersoner, og er kun overgått av risikoen for VTE etter operasjoner for hofte- eller kneprotese. Risikoen for VTE etter kreftoperasjon er fremdeles høy (opptil 30 ganger) mellom fjerde og tolvte postoperative måned7.

Aktiv kreft er en viktig risikofaktor for tilbakefall av VTE. Tilbakefallsraten ligger på ca. 20 % i de første 12 månedene etter hendelsen. Derfor er pasienter med kreft kandidater for antikoaguleringsbehandling på ubestemt tid etter en lungeemboliepisode7.

Kreftpasienter og COVID-19

Mange forskjellige kliniske koagulasjonsproblemer oppstår blant annet på Covid-19 pasienter når det gjelder prøvetaking, utredning og behandling. Se intervju med Anders Själander, professor i indremedisin ved Institutt for folkehelse og klinisk medisin, medisinenheten ved Umeå universitet og en overlege ved sykehuset i Sundsvall som svarer på spørsmål om trombosebehandling av kreftpasienter med COVID-19.
 

Referanse:

7. Zamorano JL, Achenbach S, Baumgartner H et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal. 2014; 35(43): 3033–3073
 

PP-FRA-NOR-0263