Symptomer på dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE)

Symptomer på dyp venetrombose (DVT)

De vanligste symptomene på dyp venetrombose (DVT) er ømhet, smerte, rødhet, varmefølelse og hevelse i lår eller legg. Noen opplever smerte ved blodpropp kun når de står eller går. Det er sjelden med DVT på begge sider samtidig, men noen får det. Det er også noen som har en DVT uten å få symptomer. Omtrent 60–70 % av tilfellene av dyp venetrombose (DVT) forblir klinisk udiagnostiserte og oppdages først under obduksjon10.

 
Symptomer på lungeemboli (LE)

De vanligste symptomene på lungeemboli er dyspné, respirasjonsavhengige brystsmerter, takypnø, synkope og hoste. Symptomer som svimmelhet, hjertebank, svetting og lavt blodtrykk kan også forekomme, mindre vanlige symptomer og tegn inkluderer feber, hemoptyse, cyanose og sjokk. Symptomer på dyp venetrombose i ekstremiteter kan også forekomme.

Hos pasienter som allerede hadde dyspné fra før (forårsaket av hjertesvikt, kronisk obstruktiv lungesykdom eller andre tilstander), kan forverring av dyspné være det eneste symptomet som indikerer lungeemboli6.

LE kan også være fullstendig asymptomatisk. For nesten en fjerdedel av pasienter med lungeemboli er den første kliniske presentasjonen plutselig død11.

Skaden ved lungeemboli trenger ikke nødvendigvis å bli stor, dersom blodproppen kun stenger blodtilførselen til en liten del av lungen. Er blodproppen derimot stor og blokkerer store årer i lungene, er lungeemboli livsfarlig og symptomer som kollaps eller besvimelse kan forekomme. I verste fall kan proppen blokkere hele lungepulsåren slik at alt blodet til lungene stopper opp. Blodet får dermed ikke utvekslet oksygen (O2) og karbondioksid (CO2) i lungen. Hjertet vil fortsette å pumpe, men uten noen effekt. Kroppen får ikke tilført oksygen. En slik tilstand kan være dødelig dersom behandling ikke settes i gang i tide.

Referanser:

6. Wilbur J, Shian B, Diagnosis of deep venous thrombosis and pulmonary embolism. Am Fam Physician. 2012; 86(10):913-9, 10. Almodaimegh H, Alfehaid L, Alsuhebany N et al, Awareness of venous thromboembolism and thromboprophylaxis among hospitalized patients: a cross-sectional study. Thrombosis Journal. 2017;15:19, 11. Heit J, Spencer FA, White RH, The epidemiology of venous thromboembolism. J Thromb Thrombolysis. 2016;41:3–14

PP-FRA-NOR-0263