Tromboseprofylakse hos kirurgipasienter

Venøs tromboembolisme (VTE) er en vanlig komplikasjon hos pasienter som gjennomgår operasjon, og lungeemboli (LE) er den vanligste årsaken til død som kan forhindres hos pasienter som er innlagt for kirurgiske prosedyrer. Profylakse med mekaniske og farmakologiske metoder har vist seg å være effektivt og sikkert for de fleste typer operasjoner9.

Graden av risiko for venøs tromboembolisme (VTE) avhenger av faktorer relatert til den enkelte pasient samt faktorer forbundet med selve operasjonen. Hofteoperasjon (elektiv og hoftebrudd) har høyere ratio av VTE8.

Noen kategorier av kardiotorakale, vaskulære, urologiske, nevrologiske og generelle operasjoner har også økt risiko sammenlignet med andre operasjonstyper. Med unntak av kreftrelaterte operasjoner har gynekologiske operasjoner blant de laveste ratioene for VTE. Dette kan til dels være grunnet at disse pasienten er yngre8.
 

Referanser:

8. NICE clinical guideline: Venous thromboembolism in over 16s: reducing the risk of hospital-acquired deep vein thrombosis or pulmonary embolism. Last updated: 13 August 2019, https://www.nice.org.uk/guidance/ng89, 9. Agnelli G, Prevention of Venous Thromboembolism in Surgical Patients. Circulation. 2004;110:IV-4-IV-12

 

PP-FRA-NOR-0263