Tromboseprofylakse hos medisinske pasienter

Selv om VTE ofte assosieres med operasjoner, forekommer 70–80 % av sykehuservervede, fatale lungeembolier hos medisinske pasienter. Sett bort ifra det at de tilhører en eldre kohort, har 40 % av medisinske pasienter mer enn én risikofaktor for VTE, inkluderte tidligere VTE, kreft, slag, hjertesvikt, kronisk obstruktiv lungesykdom, sepsis og sengehvile1.

Bruk av tromboprofylakse hos medisinske pasienter gir en mulighet for signifikant reduksjon av morbiditet som følge av VTE. Imidlertid er opptaket av tromboprofylakse hos medisinske pasienter dårlig, og noen studier rapporterer at hovedandelen av pasientene ikke oppnår beskyttelse1.

Referanse:

Lewis S, Glen J, Dawoud D et. al. Venous thromboembolism prophylaxis strategies for people undergoing elective total knee replacement: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Haematol. 2019 Oct;6(10):e530-e539. doi: 10.1016/S2352-3026(19)30155-3. Epub 2019 Aug 20.
https://www.nice.org.uk/guidance/ng89
 

PP-FRA-NOR-0263