Hva er Genotropin (somatropin)

Genotropin (somatropin) er syntetisk veksthormon som er fremstilt i Escherichia coli-celler ved hjelp av rekombinant DNA teknologi.

Somatropin er et metabolsk hormon som har betydning for metabolismen av lipider, karbohydrater og proteiner. Hos barn med veksthormonmangel eller Prader-Willis syndrom, stimulerer somatropin lineær vekst og veksthastigheten økes. Hos voksne og barn vedlikeholder somatropin normal kroppssammensetning ved å øke nitrogenretensjon og muskelmassen, og mobilisere fettmassen.

Genotropin har vært på markedet i Norge siden 19871.

Genotropin (somatropin) er godkjent for behandling av:

  • Barn med retardert vekst grunnet veksthormonmangel.  
  • Barn med vekstforstyrrelser forbundet med Turners Syndrom.
  • Barn med vekstforstyrrelser forbundet med kronisk nyresvikt.  
  • Barn med vekstforstyrrelser som er født små i forhold til gestasjonsalder (SGA).  
  • Barn med Prader-Willis Syndrom for forbedring av vekst og kroppssammensetning.
  • Veksthormonmangel fra barndommen som resultat av kongenitale, genetiske, ervervede eller idiopatiske årsaker.
  • Substitusjonsbehandling hos voksne med uttalt veksthormonmangel assosiert med multiple hormonmangler og kjent mangel på minst et hypofysehormon utenom prolaktin1.
PP-GEN-NOR-0209