Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Genotropin

Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene. Skal ikke brukes ved tegn på tumoraktivitet. Intrakranielle tumorer må være inaktive og antitumorbehandling må være avsluttet før oppstart. Akutte syke pasienter med komplikasjoner etter åpen hjertekirurgi, abdominalkirurgi, multiple traumer, akutt respirasjonssvikt eller lignende tilstander skal ikke behandles med Genotropin.

Forsiktighetsregler:
Kan gi redusert insulinfølsomhet. Pasienter med diabetes, glukoseintoleranse eller ytterligere risikofaktorer for diabetes bør observeres nøye. Veksthormon forsterker omdannelse av T4 til T3 som kan gi senkning i serum T4 og økning i serum T3. Overvåkning av tyreoidea funksjonen bør utføres hos alle. Anbefales ikke under graviditet eller amming.

Bivirkninger:
Hos barn: Reaksjon på injeksjonssted, artralgi, myalgi, stivhet i muskler og skjelett, parestesi, benign intrakraniell hypertensjon, diabetes mellitus, gynekomasti.

Hos voksne pasienter er bivirkninger sett i kliniske studier relatert til væskeretensjon som perifert ødem, stivhet i muskler/skjelett, artralgi, myalgi og parestesi vanlige. Vanligvis er disse milde til moderate, oppstår i de første behandlingsmånedene og forsvinner spontant eller ved dosereduksjon1.

For fullstending informasjon om Genotropin og sikkerhet, vennligst se gjeldene preparatomtale for Genotropin (SPC lenke nederst på siden).

 

PP-GEN-NOR-0209