GroAssist mobilapp til barn som får vekthormonbehandling

GroAssist er en mobilapp som er utviklet spesielt for å hjelpe foreldre og omsorgspersoner til barn som behandles med veksthormon.

GroAssist har en rekke funksjoner som kan hjelpe med å gjøre behandlingen enklere og holde orden på injeksjonene gjennom å:

  • Etablere daglige behandlingsrutiner
  • Involvere og engasjere barnet i behandlingen - foreldre/omsorgspersoner kan legge inn en premie etter et ønsket antall injeksjoner
  • Vekstkurver som hjelper å følge barnets utvikling
  • Samle dokumentasjon rundt barnets behandling som kan brukes ved legebesøk for å diskutere barnets utvikling
  • Dele behandlingsinformasjon som finnes i appen med andre omsorgspersoner når barnet er på overnattingsbesøk eller har to hjem

Hvordan få tilgang til GroAssist

GroAssist er tilgjengelig både for Android og iPhone. For å laste ned appen kan man søke etter den ente i Google Play eller App Store.

For å aktivere appen bruk koden 4627.

 

Materiell

Vi har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om GroAssist og et kort med aktiveringskode som kan deles ut til foreldre /omsorgspersoner.

Bestill pasientmateriell

 

 

PP-GIP-NOR-0430