Spørsmål og svar om Genotropin GoQuick penn

Under har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene som blir stilt vedrørende bruk av Genotropin GoQuick penn 5 og 12 mg. For fullstendig informasjon om oppstart og bruk av Genotropin henvises det også til preparatomtale og pakningsvedlegg.

Hvilke nålespisser skal brukes til Genotropin GoQuick?

Nålespisser følger ikke med i Genotropin GoQuick-pakken. BD Micro-Fine er et eksempel på nålespiss som kan brukes til Genotropin. Legen må vurdere hvilken lengde som er egnet for den aktuelle pasient.

Er det et problem hvis det er små luftbobler i ampullen?

Nei, små luftbobler kan være inne i ampullen ved normal bruk.

Hva skal man gjøre dersom man ser en liten dråpe væske på nålen etter at injeksjonen er satt?

Når injeksjonen settes, skal man vente i 10 sekunder før nålen tas ut av huden.  Hvis man allikevel ser væske etter at man har tatt ut nålen, skal man holde den inne litt lenger neste gang.

Hva skal man gjøre dersom man opplever at det lekker Genotropin fra pennen?

Sjekk at nålen er satt ordentlig på.

Hva gjør man hvis legemidlet ser misfarget ut etter at det er blandet?

Pennen skal ikke brukes og bør returneres til apoteket slik at de kan sende dette inn til oss nærmere undersøkelse.

Hva gjør man hvis man ser uoppløste partikler eller hvis legemidlet er grumsete etter at det er blandet?

Snu pennen et par ganger til. Påse at man ser igjennom på de «blanke gjennomsiktige feltene» på ampulleholderen.  Hvis pulveret fremdeles ikke er løst opp og partiklene er der ennå, skal pennen ikke brukes.

Hva gjør man hvis man ikke kan vri det grå hjulet?

Pass på at ampulleholderen er vridd fra ”B” til ”C”. Det GRÅ hjulet vil ikke komme på plass før indikator ”C” er klikket inn i fordypningen.

Pasienten synes at det lukter rart av medisinen?

Noen kan synes det lukter av medisinen. Dette er helt vanlig og pasienten trenger ikke bekymre seg for at det er noe galt med produktet.

Hva skal man gjøre dersom man ikke kan vri på den svarte ringen?

Det er sannsynlig at man har ved en feil vridd på det grå hjulet. Dersom man har vridd på det grå hjulet, vil det hindre at man kan vri på den svarte ringen for at dosen ikke skal bli endret under injeksjonen. For å frigjøre den svarte ringen, må man trykke inn injeksjonsknappen til den stopper. Vær oppmerksom på at det vil komme væske ut av nålen. Nå kan man fortsette å stille inn dosen med den svarte ringen.

Hva gjør man hvis dosen skal endres når pasienten allerede har begynt på en penn?

Ny dose kan stilles inn ved å vri på den svarte ringen.

Hvilke doser kan 5 mg og 12 mg pennen gi?

  • 5 mg pennen inneholder 4,9 mg Genotropin pluss 0,1 mg til klargjøringssteget.
  • 5 mg penn kan gi doser fra 0,1 mg til 1,5 mg Genotropin.
  • Hvert dosetrinn tilsvarer 0,05 mg Genotropin.
  • Varigheten av pennen avhenger av dosen.

 

  • 12 mg pennen inneholder 11,7 mg Genotropin pluss 0,3 mg til klargjøringssteget.
  • 12 mg penn kan gi doser fra 0,3 mg til 4,5 mg Genotropin.
  • Hvert dosetrinn tilsvarer 0,15 mg Genotropin.
  • Varigheten av pennen avhenger av dosen.


Spørsmål om oppbevaring

Hvordan skal Genotropin GoQuick oppbevares?

Generelt skal Genotropin GoQuick oppbevares kaldt 2-8 °C og beskyttet mot lys.

Før oppløsning kan Genotropin GoQuick oppbevares i maks 28 dager ved romtemperatur inntil 25 °C innenfor holdbarhetstiden.

Etter oppløsning skal Genotropin oppbevares ved 2-8 °C i maks 28 dager.

Hvor kan man eventuelt få tak i kjøleemballasje og etui til Genotropin GoQuick pennen?

Utlevering av kjøleemballasje og etui til Genotropin GoQuick pennen utleveres fra apotek til pasienter med godkjent resept på Genotropin GoQuick. Apotek kan bestille dette fra Pfizer Norge AS.

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Genotropin:

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene. Skal ikke brukes ved tegn på tumoraktivitet. Intrakranielle tumorer må være inaktive og antitumorbehandling må være avsluttet før oppstart.

Akutte syke pasienter med komplikasjoner etter åpen hjertekirurgi, abdominalkirurgi, multiple traumer, akutt respirasjonssvikt eller lignede tilstander skal ikke behandles med Genotropin.

Forsiktighetsregler: Kan gi redusert insulinfølsomhet. Pasienter med diabetes, glukoseintoleranse eller ytterligere risikofaktorer for diabetes bør observeres nøye.

Veksthormon forsterker omdannelse av T4 til T3 som kan gi senkning i serum T4 og økning i serum T3. Overvåkning av tyreoidea funksjonen bør utføres hos alle. Anbefales ikke under graviditet eller amming.

Bivirkninger: Hos barn: Reaksjon på injeksjonssted, artralgi myalgi, stivhet i muskler og skjelett, parestesi, benign intrakraniell hypertensjon, diabetes mellitus, gynekomasti.

Hos voksne pasienter er bivirkninger sett i kliniske studier relatert til væskeretensjon som perifert ødem, stivhet i muskler/skjelett, artralgi, myalgi og parestesi vanlige. Vanligvis er disse milde til moderate, oppstår i de første behandlingsmånedene og forsvinner spontant eller ved dosereduksjon.

 

For utfyllende informasjon, se Genotropin SPC.

PP-GEN-NOR-0209