Vydura virkningsmekanisme

Vydura er en CGRP*-hemmer og smeltetabletten er spesifikt utviklet for å behandle migrene1

Hva er CGRP og hvordan virker en CGRP-hemmer?

Vydura bindes til reseptoren for CGRP* og blokkerer CGRP-reseptorens funksjon1

  • Calcitonin gene-related peptide (CGRP) er et smerte-signal-nevropeptid som er involvert i smertesignalisering ved migrene3
  • CGRP-antagonister hemmer smertesignal, hemmer vasodillatasjon uten aktiv vasokonstriksjon, og antas å hemme nevrogen inflammasjon3

*Calcitonin gene-related peptide (CGRP)

Når CGRP-reseptoren blokkeres hemmes smertesignalet3


 

Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Vydura til pasienter med migrene:

  • Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon eller terminal nyresvikt (CrCl < 15ml/kg)
  • Ikke anbefallt under graviditet pga. begrensede data
  • Ikke anbefalt ved samtidig bruk av sterke hemmere av CYP3A4 eller moderate/sterke induktorer av CYP3A4. Dersom bruk sammen med moderate hemmere av CYP3A4 eller sterke P-gp hemmere, bør ny dose Vydura unngås de neste 48 timene
  • Vurder Medikamentoverforbrukshodepine (MOH) ved hyppig eller daglig migrene under behandling med Vydura
  • Kontraindisert ved overfølsomhet for noen av innholdsstoffene
  • Vanligste bivirkning er kvalme
Referanser:

1.  SPC Vydura (rimegepant)
2. Schuster NM, Rapoport AM. New strategies for the treatment and prevention of primary headache disorders. Nat Rev Neurol. 2016 Oct 27;12(11):635-650.
3. Durham PL. CGRP-receptor antagonists—a fresh approach to migraine therapy? N Engl J Med. 2004;350(11):1073-1075.
4. Croop R, Goadsby PJ, Stock DA, et al. Efficacy, safety, and tolerability of rimegepant orally disintegrating tablet for the acute treatment of migraine: a randomised, phase 3, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2019;394(10200):737-745.

PP-NNT-NOR-0103 - april 2023