Anbudsresultater

Endringer i anbudsresultatene for CDK-4/6 hemmere gjeldende fra 1. april 2020.

IBRANCE er listet som førstevalg til pasienter som skal behandles med CDK-4/6 hemmer. 

LIS 2007d Brystkreft
Varenavn Virkestoff Rangering Område
IBRANCE palbociclib 1.valg CDK 4/6
Kisqali ribociclib 2.valg CDK 4/6


Se presentasjonen av anbudsresultatene

Ta gjerne kontakt med oss i Pfizer om du har noen spørsmål eller ønsker annen informasjon om IBRANCE.

[email protected]   Mobil: 901 40 232

PP-IBR-NOR-0198